เซลฟีมากเกินไป เข้าข่ายผิดปกติทางจิต

    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เซลฟีเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้คนที่ชอบเซลฟี่โดยปกติแล้วมักจะต้องการให้คนอื่นสนใจในตัวเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจเป็นการเพาะบ่มนิสัยที่ไม่ดีโดยไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเกิดนิสัยหยิ่งยโสและหลงในตัวเองรวมถึง ยังนำพาไปสู่อันตรายที่อาจคาดไม่ถึงอีกด้วย

    ถามว่า แล้วมุสลีมะฮ์อยากเซลฟีล่ะ คำตอบคือ ทำได้ หากถ่ายไว้ดูเอง ในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนสาวที่สนิท แต่ต้องสำรวมกิริยา  เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆสิ่งนี้ อาจทำลายความเป็นกุลสตรีหรือความเป็นหญิงที่มุสลิมมักพร่ำสอนอยู่เสมอว่าการละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาและทางอุซตาซFelix Siawเองก็ได้ออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่าการเซลฟีที่มากเกินไปนี้จะทำให้ความละอายภายในตัวเขาหายไป

    ซึ่งศาสนาอิสลามเองนั้นจะตระหนักกับความละอายนี้มากนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งจริยธรรมที่ศาสนามักจะให้ความสำคัญดังที่ท่านนบี(ซ.ล) กล่าวออกมา "แท้จริงแล้วทุกศาสนาล้วนมีจริยธรรมและจริยธรรมของอิสลามนั่นคือความละอาย  (รายงานโดยมาลิก)

จากอีกหนึ่งฮาดิษเล่าจากอบีอุรอยเราะอ์ (ร.ด.) ว่า  : ท่านรอซูล (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า : ความละอายเป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาและการศรัทธานั้นอยู่ในสรวงสวรรค์และวาจาหยาบคายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากความแข็งกร้าวและความแข็งกร้าวนั้นอยู่ในขุมนรก    (รายงานโดยอะห์หมัด)

จากหะดีษข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าความละอายนั้นเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงคุณค่าแห่งการยึดมั่นศรัทธาและปริมาตรในธรรมจริยาของมนุษย์

ฉะนั้นมุสลิมทุกคนควรพึงระวังกับการกระทำดังกล่าวให้มากนะคะ หากมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้

ที่มา : beritaislamterbaru.org
แปลเเละเรียบเรียงโดย : Beritamuslim
อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที