4 ประการที่สามารถยกระดับชีวิตคุณให้สูงขึ้น

        การยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น แท้จริงแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติที่ตัวเองครอบครองอยู่ คนที่มีเงินทองมากมายก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่สูงส่ง หรือควรยกย่องแต่อย่างใด หากแต่การมีลักษณะนิสัยที่ดีต่างหากที่สมควรยกย่อง การเป็นคนดีทำง่าย และเมื่อทำไปแล้วก็จะรู้สึกสบายใจ ดั่งที่อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสไว้ว่า... ความว่า “พวกเจ้าจงทำให้ง่าย อย่าทำให้ยาก และจงทำให้สบายใจ อย่าทำให้ตื่นตระหนก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 6125 และมุสลิม : 1734) และการเป็นคนดีที่สามารถยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นมีดังนี้

1. การให้อภัย

การให้อภัยคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหากเรารู้ยับยั้งอารมณ์และรู้จักให้อภัยแก่กัน ไม่สร้างศัตรูกับมิตรแถมยังสามารถผูกมิตรไมตรีกับอื่น เพียงแค่นี้ก็สามารถช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้น และยังสามารถเพิ่มเกียรติให้กับตัวเองอีกด้วย ดั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวไว้ว่า... ความว่า “บรรดาผู้ยำเกรง คือ บรรดาผู้ข่มโทสะ และบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ และอัลลอฮฺนั้นทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลาย” (ซูเราะฮฺ อาลิ-อิมรอน อายัต 134)

2. การโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อผู้อื่น 

การโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อผู้อื่น คือคนที่คิดดีคิดบวก มีความปรารถนาดีและเป็นมิตรกับผู้อื่น ไม่หวังร้ายต่อผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ก็รู้สึกสงสารและช่วยให้เขาพ้นทุกข์ อยากให้เขามีความสุข คนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้ ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามมาก และอัลลอฮฺ(ซ.บ)ก็จะตอบแทนผู้ที่มีจิตใจที่อ่อนโยนเช่นด้วยสวนสวรรค์ของพระองค์ ดั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวไว้ว่า... ความว่า “ผู้มีวาสนาเป็นชาวสวรรค์มี 3 คน ( ในจำนวนสามคนนั้น คือ )...... และคนที่มีเมตตาการุน มีจิตใจอ่อน โยนต่อญาติ พี่น้อง และมุสลิมทั่วไป” (บันทึกโดยมุสลิม)


3. อ่อนน้อม ถ่อมตน

การอ่อนน้อมถ่อมตน คือการไม่ยกตัวเองให้เหนือกว่าผู้อื่น ไม่เบียดเบียนและไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น แต่จะให้เกียรติและรับฟัง และเคารพในสิทธิ์ผู้อื่น ถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะถูกหรือมีความรู้มากกว่า สิ่งนี้ถือเป็นมารยาทที่ดีงามและเป็นที่น่าสนับสนุน น่ายกย่องอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่ควรยกย่อง แต่อัลลอฮฺ(ซ.บ)ก็ยังจะยกย่องผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ดั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวไว้ว่า... ความว่า “การบริจาคทานจะไม่ทำให้ทรัพย์สินลดน้อยลง และไม่มีบ่าวคนใดที่ให้อภัยนอกจากอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มเกียรติยศให้แก่เขา และไม่มีผู้ใดที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ นอกจากอัลลอฮ์จะทรงยกเขาให้สูงขึ้น” (รายงานโดย มุสลิม)

4. อัธยาศัยดี

อัธยาศัยดี คือมารยาทที่ดีงาม มีความเป็นกันเอง ยอมรับในความแตกต่างในหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างได้ง่ายๆ มีความรัก มีความโอบอ้อมอารี มีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ มีจิตใจที่อ่อนโยน ถือเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดีมากๆ ดั่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ(ซ.ล) กล่าวไว้ว่า... ความว่า "บรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีมานศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นคือผู้ที่มีมารยาทอันดีงามที่สุด" (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ และชัยคฺ อัล-บานีย์)

เรียบเรียงโดย Karimah,Beritamuslimmag.com


อ่านต่อ