อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลฮฺ (ซ.บ.)

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์จะไม่เจอกับบททดสอบในชีวิต  เพราะโลกดุนยา (โลกนี้) จะเต็มไปด้วยบททดสอบ ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบของความสุขหรือความทุกข์ ทุกอย่างล้วนคือบททดสอบจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพื่อทดสอบอีหม่าน (ความศรัทธา) ที่แท้จริงและพระองค์จะตอบแทนสิ่งที่ดีงาม Berita Muslim (เบอรีตามุสลิมนิตยสารมุสลิมออนไลน์) ขอให้พี่น้องมุสลิมที่กำลังได้รับบททดสอบที่หนักๆ “อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เด็ดขาด”

1. บททดสอบของความทุกข์

สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับบททดสอบที่หนักๆในชีวิต แบบว่าหมดอาลัย ในชีวิตแล้ว หรือมองไม่เห็นทางออกของปัญหาแล้ว  หรือกำลังคิดว่าทางเดินข้างหน้าตันไปหมดแล้ว หรือชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ หรือชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว แบบว่าทุกอย่างในชีวิตมันหมดลงแล้วจริงๆ…. หยุดความคิดเหล่านั้นซะ!!! 

อย่าลืม! ในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เรามีพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผู้ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ เพราะพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและดิน  ผู้ทรงสร้างสวรรค์และนรก ซึ่งพระองค์รอบรู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือเปิดเผย ฉะนั้นแค่เพียงให้เราอดทนและวิงวอนขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตามที่เราต้องการ แล้วพระองค์ก็จะให้ ตามที่พระองค์สัญญาไว้อย่างแน่นอน และพระองค์ก็ไม่เคยผิดสัญญา

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อายัตที่ 60

ความว่า “จงวิงวอนต่อข้า ข้าจะตอบรับแก่เจ้า”

นอกจากพระองค์ได้สัญญาจะตอบรับคำขอของเราแล้ว เราเองก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่า พระองค์อาจจะตอบรับในรูปแบบที่เราต้องการ หรืออาจจะเป็นในรูปแบบที่ดีกว่าหรือรูปแบบที่เหมาะสมกว่าก็เป็นได้ พร้อมในวันและเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ สำคัญที่สุด อย่าลืม “อดทน” ให้มากๆ อดทนด้วยความอดทนที่ดีงาม ไม่ใช่ว่าเจอบททดสอบแล้วโวยวาย เสียสติ… แต่ให้อดทน พร้อมขอดุอาอฺให้พระองค์ทรงชี้ทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อไปในทางที่ดีกว่า อินชาอัลลอฮฺ จะได้เจอหนทางออกที่ดีกว่าเดิม

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-อินชิเราะฮฺ อายัตที่ 6 

ความว่า “แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย”

2. บททดสอบของความสุข

ความสุขถือว่าเป็นหนึ่งในบททดสอบของอีหม่านเช่นกัน และแน่นอนว่าช่วงเวลาของความสุขคือช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องการมากที่สุด แต่อย่าลืมว่า ชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลง อีหม่าน (ความศรัทธา)ก็เช่นกัน 

หากเป็นช่วงเวลาที่กำลังได้รับสิ่งที่ดี มีความสุข ขอให้เราซูโกร (ขอบคุณ) ในนิอฺมัต (สิ่งที่ดี) ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้มอบช่วงเวลาที่ดีและสิ่งที่ดีต่างๆเหล่านั้นให้กับชีวิตเรา

ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่หลงลืมในนิอฺมัต (สิ่งที่ดี) ที่กำลังได้รับจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ซึ่งเป็นผู้ที่น่ากลัวที่สุด เพราะเขาลืมตัวว่าเป็นหนึ่งในบททดสอบของอีหม่าน (ความศรัทธา)เช่นกัน หากไม่ซูโกร (ขอบคุณ) ก็ไม่ต้องแปลกใจหากพระองค์ จะดึงนิอฺมัตดีๆเหล่านั้นไป 

ด้วยเหตุดังกล่าวขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคน ขอบคุณอัลลอฮฺ  (ซ.บ.) อยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม จะทุกข์หรือสุข ขอให้ซูโกร (ขอบคุณ) อยู่เสมอ แล้วเราจะปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ

วัลลอฮูอะอฺลัม


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย www.pinterest.com

อ่านต่อ