ก่อนที่จะลงมือ อย่าลืมกล่าว Bismillah ทุกครั้ง

การเริ่มต้นทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ควรเริ่มต้นด้วยการอ่าน  (Bismillahirrahmanirrahim)  ทุกครั้ง การเริ่มต้นด้วย ‘Bismillah’ ในทุกการงานหรือทุกการกระทำของเรา จะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เพราะเริ่มต้นด้วยพระนามของอัลลอฮฺและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ แม้แต่อาหารการกินของเรา เช่น ไก่ เราต้องเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ดั่งที่ได้ระบุในอัลกุรอานว่า 


  “ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่ง (สัตว์เชือด) ที่พระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าวบนมัน (ขณะที่เชือดมัน) เถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อบรรดาโองการของพระองค์”  ซูเราะฮฺ อัล อันอาม อายะฮฺที่  118

ความว่า “ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า ไม่มีคนไหนที่กล่าว ‘Bismillahir-rahmanirrahim’  เว้นแต่อัลลอฮฺจะสั่งให้มลาอิกะฮฺที่มีหน้าที่บันทึกอาม้าลของมนุษย์ ให้บันทึก 400 ความดี”

ไม่เพียงแค่นี้ ความประเสริฐของ (Bismillahirrahmanirrahim) ยังมีอีกมายมากที่เราควรปฎิบัติเป็นประจำทุกวัน ดั่งเช่น  

1. อามัล Bismillahirrahmanirrahim 201 ครั้งหลังจากละหมาด 5 เวลา อินชาอัลลอฮฺ จะได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ และทุกการขอจะถูกตอบรับ

2. ใครที่อ่าน 20 ครั้ง หลังจากละหมาด ตะฮาญุด อินซาอัลลอฮฺจะได้รับริสกีที่ดี และโรฮจะมีรัศมี

3. อ่าน 41 ครั้ง ระหว่างะหมาดสูนัต อินซาอัลลอฮฺโรคจะหายโดยเร็ว ดุอาอฺจะถูกตอบรับ คนจะรักคุณ และศัตรูจะกลัวคุณ

4. อ่าน 21 ครั้งก่อนนอน อินชาอัลลอฮฺ ห่างไกลจากความชั่วร้ายของซัยฏอน และญิน การถูกขโมย และเสียชีวิตกระทันหัน


5. อ่าน 50 ครั้งต่อคนที่ Zalim (คนกดขี่ข่มเหง) อินชาอัลลอฮฺ เขาจะกลัวคุณ และจะเพิ่มความกล้าหาญให้กับคุณ

  อินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะทรงตอบรับและจะทรงปกป้องให้เราห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั่งปวงด้วยกับอำนาจของอัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงเมตตตาปราณีเสมอ


Wallahu A’alam Bissowab


 

เรียบเรียงโดย Imron Berita Muslim 

อ้างอิง http://didakwah.blogspot.hkอ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที