เมื่อได้ยินเสียงอาซาน ควรกล่าวอะไรบ้าง

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

เมื่อไรที่คุณได้ยินเสียงเรียกร้องไปสู่การละหมาด หรือเสียงอาซาน เราควรจะตอบหรือกล่าวตามเสียงอาซานนั้น แต่จะมี 3 คำที่ต้องกล่าวแตกต่างกับเสียงอาซาน  

1.เมื่อมุอัสซิน(คนอาซาน) กล่าว


หรือ กล่าว 


ทั้งสองนี้ให้เราตอบด้วยการกล่าว


2.เมื่ออาซานซุบฮิ มุอัสซินกล่าว 


ให้เราตอบด้วยการกล่าว


หรือจะตอบด้วยการกล่าวที่สมบูรณ์ว่า


จากมาลิก จากซุฮรี จากอาตักบินยาซิดจากเซด อัลคุดรี (ร.ล) กล่าวว่า ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล) กล่าวว่า “เมื่อไรที่คุณได้ยินเสียงอาซาน ให้กล่าวตามคนที่อาซาน” ฮาดิษ อันนาซาอีย์


ฮาดิษจาก อับดุลเลาะฮฺ บิน อัมรฺ ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล) กล่าวว่า ความว่า “เมื่อไรที่คุณได้ยินเสียงอาซาน ให้กล่าวตามมุฮัสซิน(คนอาซาน) และซอลาวัตต่อฉัน ใครที่ซอลาวัตต่อฉันหนึ่งครั้ง อัลลอฮฺจะทรงให้ความปลอดภัย 10 ครั้ง และในขณะที่วิงวอนต่ออัลลอฮฺวาสีละให้ฉัน เพราะมันจะเป็นสถานที่หนึ่งในสวรรค์ที่เหมาะสมให้กับบ่าวของอัลลอฮฺ ฉันหวังว่า ฉันจะได้รับมัน.ใครที่ขอวาสีละฮฺจากอัลลอฮฺต่อฉัน แน่นอนเขาจะได้รับซาฟาอัตจากฉัน” (ฮาดิษ อิหม่ามมุสลิม)
Wallahu A’lam Bish Shawabแปลและเรียบเรียงโดย Imron Berita Muslim

รูปโดย Shafiqolbu, jodoh

อ้างอิง http://binusrah.blogspot.sg/2017/01/fadhilat-dan-cara-menjawab-lafaz-seruan.htmlอ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที