เธอคือความหวัง หมายเลข 2

เมื่อค้นพบตัวเองมีความสุขกับงานศิลปะ ยามีล๊ะ หะยี จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานโดยได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา วัฒนธรรม ภายใต้จิตวิญญาณของความเป็นศิลปิน จากจุดเริ่มต้นด้วยสีอะคริลิค สีน้ำมัน สู่ศิลปะการเย็บปักผ้า

ผลงานอันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอถูกกล่าวขานและจับตามองมากขึ้น จนคว้ารางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับชื่อเสียงของศิลปินสาวจากนราธิวาสคนนี้ ก็ได้ขยายตัวไปทั่วทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ“เธอคือความหวัง หมายเลข 2” คืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดที่คว้ารางวัลจิตรกรรมบัวหลวงของปีนี้ ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด...พื้นฐานของมนุษย์นั้น ปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุก ความสงบสุขและสันติ ซึ่งสังคมจะเปี่ยมสุขนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบรรดาสตรี สตรีนั้นคือเบื้องหลังความสำเร็จของสังคม


ผลงานศิลปะชิ้นนี้จะจัดแสดง ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้รับชมตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับเรียบเรียงโดย Berita Muslim
อ่านต่อ