ไม่แปลกใจ!! อิสลามจะเป็น ศาสนาอันดับหนึ่งของโลก

โลกต้องจับตา อีก 50 กว่าปีข้างหน้า ศาสนาอิสลามจะกลายเป็น ศาสนาใหญ่ที่สุดของโลก แซงหน้าคริสต์        

    ผลการศึกษาของพิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ สถาบันวิจัยสหรัฐฯ พบว่าในปี 2010 ที่ผ่านมา มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ทั่วโลกราว 1,600 ล้านคน ซึ่งนับเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดเป็นลำดับ 2 รองจากศาสนาคริสต์ แต่แนวโน้มในปัจจุบัน เริ่มแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่า จะกลายเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ในปี ค.ศ.2070 หรืออีก 54 ปีข้างหน้า

    ผลการวิจัยของสถาบันพิวฯ ยังอ้างอีกว่ามี 2 ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของอิสลาม ประการแรกชาวมุสลิมมีบุตรมากกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ ทั่วโลก โดยที่ผู้หญิงแต่ละคนมีค่าเฉลี่ยการมีบุตร 3.1 คน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันที่มีค่าเฉลี่ย 2.3 คน

    ประการที่สอง มุสลิมมีอายุเฉลี่ยอ่อนกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ โดยในปี 2010 อายุเฉลี่ยของชาวมุสลิมทั้งหมดคือ 23 ปี หรืออายุน้อยกว่าศาสนาอื่นที่ไม่ใช่มุสลิม 7 ปี

    ปัจจุบันมีมุสลิมทุกเพศทุกวัยราวๆ 3.3 ล้านคนในสหรัฐฯ หรือประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอเมริกา แต่คาดหมายว่าจำนวนจะเพิ่มเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2050 แซงหน้าชาวยิวที่เป็นศาสนาที่มีผู้นับถืออันดับ 2 ของสหรัฐฯ ในขณะนี้

    รายงานยังอ้างอีกว่า ในปี 2050 จะมีชาวยุโรปอีก 10 เปอร์เซ็นต์ จะเปลี่ยนมาเข้ารับอิสลาม ขณะเดียวกัน ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างอินเดียจะแซงหน้าอินโดนีเซีย กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก หรือประมาณ300 ล้านคนโดยประมาณ

    “แม้หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ คือต้นกำเนิดของศาสนาในศตวรรษที่ 7 และมีประชากรมุสลิมจำนวนมาก แต่ภูมิภาคแถบนี้ก็ยังคิดเป็นแค่ราวๆ ร้อยละ 20 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ของโลกพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในนั้นรวมถึงอินโดนีเซีย, อินเดีย, ปากีสถาน, บังกลาเทศ อิหร่าน และตุรกี” รายงานระบุ


 เรียบเรียงเนื้อหาโดย Berita Muslim

อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที