ตายเกลื่อน ! ปัตตานีวิกฤตหนักจากภัยแล้ง


วิกฤตน้ำแล้ง ทางชลประทานเขื่อนแม่น้ำปัตตานีได้มีการปิดประตูระบายน้ำ เหตุเพราะภายในเขื่อนมีน้ำไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าก่อนหน้า 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางชลประทานฯได้ประกาศถึงความจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำ แต่ทางผู้เลี้ยงปลาไม่สามารถระบายปลาไปขายได้ เพราะปลายังไม่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด

ภาพจากพื้นที่ บ้านเปียะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559

ที่มา Rusman Affan 

อ่านต่อ