สร้าง SME ฉุดวิถีมุสลิม

ผมเชื่อเหลือเกินว่าเกษตรกรกำลังกังวล และไม่สบายใจกับวิกฤตราคายางที่ตกต่ำในรอบ 100 ปี แต่... อย่าสิ้นหวังในเมตตาของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ครับ เพราะขณะนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สวก. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางเข้มข้นชนิดครีม ที่เกษตรกรพร้อมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมรายได้โดยไม่ต้องพึ่งแค่น้ำยางอย่างเดียว

ที่ต้องพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางเข้มขันชนิดครีม ก็เพราะเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ที่สำคัญคือเกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์เองได้ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายชาวบ้านในลักษณะของ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังลดต้นทุนการผลิต การสร้างเงิน สร้างงานในพื้นที่ชาวสวนและประชาชนในพื้นที่ก็มีรายได้ มีโอกาส มีทางเลือกมากขึ้น

.... พอมองเห็นทางแล้วใช่ไหมครับ....

ขณะเดียวกันนักวิจัยยังได้ทดลองการผลิตน้ำยางเข้มข้นชนิดครีมในระดับอุตสาหกรรม และทดลองใช้ในการทำน้ำยางเคลือบสระเพื่อเก็บน้ำ และทดลองให้ชาวสวนยางทำผลิตภัณฑ์ง่ายๆ เช่น บ่อเลี้ยงปลาดุก วงบ่อปลูกมะนาว และหมอนยางพารา

ต้องขอบอกว่า มีการนำไปปฏิบัติจริงแล้วครับ และก็ได้ผลอย่างดีซะด้วย อย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี จ.ปัตตานี ที่นี้มีสมาชิกราว 300 คน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชนิดครีม มาพัฒนาสูตรน้ำยางคอมปาวด์หรือน้ำยางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการและผลิตเป็นสินค้าแปรรูปต่างๆ โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงปลากับวงบ่อปลูกมะนาว

หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณสุไลมาน ดือราโอ ยืนยันว่าสมาชิกทุกคนล้วนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่กลัวความผันผวนของราคายาง เพราะสามารถกำหนดราคาเองได้ เมื่อได้รับการยืนยันอย่างนี้! ไม่ลองไม่ได้แล้ว เกษตรกรกลุ่มใดสนใจติดต่อขอใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยได้โดยตรงที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีครับ

เรียบเรียงโดย Beritamuslim


อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที