ทำยังไง ก็ได้ยังนั้น พฤติกรรมพ่อแม่ที่ส่งผลต่อลูก

เคยตระหนักไหมว่า พฤติกรรมหรือการกระทำของลูกนั้น มีผลมาจากพ่อแม่ของตัวเอง ดังสุภาษิตไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น  พ่อแม่ทำดี ลูกก็จะซึมซับความดีไปด้วย หากพ่อแม่ ทำไม่ดี ก็มีโอกาสสูงมากที่ลูกจะซึมซับความไม่ดีนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ หากต้องการที่จะให้ลูกเป็นคนดี ฉลาดและเก่งอย่างมีคุณธรรม ลองครับ ลองมาตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองว่า คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน 

พฤติกรรมพ่อแม่มีผลต่อการกระทำส่วนตัวของลูก

1. ผู้ปกครองที่มักจะทะเลาะกัน จะทำให้เด็กกลายเป็นคนที่มีความรุนแรงและเจ้าอารมณ์

2. พ่อแม่ที่ชอบบริจาคทาน จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน

3. พ่อแม่ที่ไม่ละทิ้งการละหมาด จะทำให้ลูกได้รับคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย

4. ผู้ปกครองชอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน จะทำให้ลูกเป็นเด็กฉลาด

5. ผู้ปกครองที่สามารถควบคุมอารมณ์ จะมีลูกที่ดีและควบคุมอารมณ์ของสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

ทุกๆ ความเป็นไปของลูก อยู่ที่คุณ ฉะนั้น จงเป็นแม่พิมพ์ที่ดีทีสุด หล่อหลอมลูกน้อย ให้เติบโตขึ้นเป็นมุสลิมที่ดีในอนาคต


ที่มา binusrah.blogspot.kr

แปลและเนื้อหาโดย Nasreen/Beritamuslim


อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที