“โต๊ปชาย ลายอร่อย” แค่ชื่อก็เหลือรับประทาน

"ผมเริ่มธุรกิจนี้จากความชอบ อยากลองทำสิ่งใหม่ๆปกติจะเป็นคนไม่ชอบอะไรจืดๆ ซ้ำซาก เลยมีความคิดว่า อยากลองทำโต๊ปที่มีสีสัน" [...]

ไอเดียเพื่อผู้ศรัทธา

เมื่อความศรัทธามาพร้อมกับไอเดียเก๋ๆ จึงบังเกิดเป็น "ธุรกิจ" "มุมีนดีไซน์ เป็นงานดีไซน์เพื่อผู้ศรัทธา ยึดมั่นในหลักของศาสนา เป็นชิ้นงานที่ทำขึ้นเฉพาะคน เน้นสร้างความประทับใจให้ผู้รับ" [...]