อุซเบกิสถานประตูสู่แห่งเอเชียกลางและวัฒนธรรมอิสลาม

    สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  เป็นประเทศมุสลิมในเอเชียกลาง  ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจและยังเป็นประเทศคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถานและบุคคลสำคัญทางศาสนาอิสลามจำนวนมาก  

    ในฐานะรองกงสุลสถาน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  ประจำประเทศไทย MR.JAMSHID SAFAROV ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ Berita Muslim Life เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและวัฒนธรรมอิสลาม


การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

            แม้จะเป็นประเทศ Double – landlocked Countries หรือประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลสองชั้น  แต่การที่รัฐบาลมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เปิดเสรีทางการค้าและการเงิน ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติกอปรกับที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเอเซีย   ทำให้อุซเบกิสถานเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก  จากรายงานทางเศรษฐกิจของWorld Bank ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก  จนสามารถก้าวสู่การเป็น Business Hub และมีอาคารสำนักงานสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศในยุโรป


การลงทุนและสินค้าในประเทศ

    ปัจจุบันประเทศอุซเบกิสถานได้เปิด Free Economic Phase Zone ทำให้มีการลงทุนของบริษัทชั้นนำจากต่างประหลายบริษัท เช่น General Motors จากสหรัฐอเมริกา , Suzuki Motor จากญี่ปุ่น , Citroen International จากฝรั่งเศส เพื่อผลิตชิ้นส่วนและรถยนต์

    ขณะเดียวกันยังมีผลิตผลจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ที่นำมาใช้ในประเทศและส่งออก  มีสินค้าสำคัญประเภท เช่นเครื่องเทศ  สมุนไพร ผลไม้สดและอบแห้ง  ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหาร สปา   มีผ้าไหมสวยงามคุณภาพดีซึ่งสืบทอดมาจากอดีตในฐานะที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม


นโยบายเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว

    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน สถาปัตยกรรมอิสลามหลายแห่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมจำนวนมาก  ขณะที่ทางรัฐบาลเองมี Facility ด้านต่างๆรองรับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย

    อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวไทย  เดินไปที่อุซเบกิสถานมากกว่า 1,000 คน/ปี และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตามลำดับ  ซึ่งขณะนี้สายการบินประจำชาติได้เพิ่มเที่ยวบิน  3 เที่ยวบิน/สัปดาห์  เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนสูงขึ้น

นักการศาสนา นักปราชญ์ นักคิดอิสลามที่สำคัญ

    ในฐานะประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลามมาอย่างยาวนาน  อุซเบกิสถานมีบุคคลสำคัญด้านต่างๆมากมาย เช่น  “อิหม่ามบุคอรียฺ” ปราชญ์อิสลามที่มืชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของมุสลิมทั่วโลกโดยเฉพาะการบันทึกฮะดีษ ที่ได้รับการเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งกว่า 7,000ฮะดีษ

    นอกจากนี้ยังมี “ อิกมี่ อบูซีนา” ศัลยแพทย์ซึงเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการผ่าตัดรักษาคนไข้โดยตำราของเขาได้ถูกนำไปเผยแพร่ในยุโรปอย่างแพร่หลาย  จนเป็นต้นแบบขอกการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด  นอกจากนี้ยังมีนักวรรณกรรมเอกของโลก “มิชานาไว” และปราชญ์ “อัลฟารอคนี”ซึ่งมีความสารถและชื่อเสียงเทียบเท่ากับอลิสโดเติล 

    และคนที่บทบาทสำคัญที่สร้างอุซเบกิสถานให้มีความเป็นปึกแผ่นอย่างกษัตริย์ “ตูเมอเลน”ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจและตั้งอาณาจักรขึ้นที่ซามาร์คันด์ เขาได้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างชาติอุชเบกิสถานมาจนถึงปัจจุบัน

     


สัมภาษณ์โดย Berita Muslim 

อ่านต่อ