“ขัตติยะอารี” ครอบครัวแห่งการสังคมสงเคราะห์

“ขัตติยะอารี”เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสังคมมุสลิมและสังคมโดยรวม  เนื่องจากเป็นครอบครัวที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มาอย่างยาวนานตั้งแต่บิดาและมารดา  เจตนารมณ์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสู่บุตรธิดาให้รู้จักคุณค่าแห่งการเสียสละ  สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่ด้อยโอกาสทางสังคม

ทายาทในยุคปัจจุบัน  เป็นทายาทรุ่นที่สองซึ่งเกิดและเติบโตในแผ่นดินไทย  โดยคุณปู่มีเชื้อสายอินเดียจากสกุล “ฮูเซ็น”  คุณตามีเชื้อสายอินโดนีเซียทางสุมาตราตอนเหนือจากตระกูล “บาโรส” แต่งงานกับคุณยายซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนโดยลงหลักปักฐานในชุมชนมุสลิมเขมรบ้านครัวที่ขึ้นชื่อในการทอผ้าไหม

ตระกูลนี้เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากมุสลิมีนที่ถูกเรียกขานในกลุ่มมุสลิมด้วยกันว่า“ใบ๋อันวัร” “พี่อันวัร” หรือคุณพ่อวานิช ขัตติยะอารี นักธุรกิจอัญมณีซึ่งเป็นผู้รู้ทางศาสนาและปรัชญาอิสลาม ซึ่งคอยช่วยเหลือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างอยุติธรรมในสังคมมาโดยตลอด 

ในขณะที่ภรรยา “คุณแม่ฮาบีบะห์”นอกจากจะคอยดูแลลูกๆแล้ว ยังทำงานออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและช่วยงานสังคมสงเคราะห์ของ “มูลนิธิราชการุญ” ฝึกสอนเด็กนักเรียนกำพร้ายากจนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  และแม้ว่าท่านทั้งสองจะเสียชีวิตหลายปีแล้ว  แต่เรื่องราวความเอื้ออาทรยังถูกจดจำและกล่าวขานจนทุกวันนี้ 

ท่านทั้งสองมีบุตร ธิดา รวม 10 คน แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว 2 คน แต่อีกทั้ง 8 คน ยังคงอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญที่อบอุ่น ดำรงตามคำสั่งสอนจากบิดา มารดา จากการที่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล จึงส่งเสริมให้ลูกๆมีอิสระทางความคิด เชื่อมั่น กล้าหาญ ทุกคนจึงมีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศทั้งอเมริกาและเอเชีย 

สำหรับพี่สาวคนโตและผู้นำของครอบครัว “ฮัจยะห์ดารา  ขัตติยะอารี” หรือ พี่ด๊ะห์ เป็นประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม องค์กรที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมอาชีพหญิงหม้าย  สนับสนุนครูสอนศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่องานสาธารณประโยชน์ของสังคม 

ในฐานะที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง  ฮัจยะห์ดาราจึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัล “โกฮาร์ชัด” (Gohashad) จากรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นรางวัลเกียรติคุณมอบแด่สตรีมุสลิมที่มีผลงานดีเด่นจากหลายภูมิภาคของโลก 

“ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) มีวจนะว่าผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือ โอบอุ้ม เด็กกำพร้านั้นๆ  พระเจ้าจะประทานภาคผลให้   โดยเขาจะได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีในสรวงสวรรค์ ประดุจดังนิ้วที่ชิดกัน” ฮัจยะห์ดารา กล่าว 

ขณะที่คุณสุพัตราหรือมารียะห์ ทำงานเป็นผู้แทนประจำประเทศไทยขององค์กรนานาชาติด้านมนุษยธรรม ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ “มูลนิธิฟรังซัวส์ ซาเวียร์ บันยูด์” (Francois-Xavier Bagnoud)  หรือ FXB Thailand มานานกว่า 20 ปี เพื่อช่วยเหลือ ป้องกันและส่งเสริม งานด้านสิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ เป็นเหยื่อของการถูกกระทำ   ถูกคุกคาม ละเมิดสิทธิ ตลอดจนเหยื่อการค้ามนุษย์ สงคราม โรคร้าย 

หญิงเก่งคนนี้ยังเคยเป็นคณะทำงาน  รายงานสถานการณ์เด็กในสังคมไทยของอนุกรรมการสิทธิเด็ก ประเทศไทย ของสหประชาชาติ เธอกล่าวให้ทัศนะว่า 

“สังคมควรให้ความสำคัญกับเด็กๆที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความยากจน หิวโหย เป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดจากผู้ใหญ่ กระทั่งขาดโอกาสทางการศึกษา นำไปสู่การขาดโอกาสในชีวิตหากเราพูดว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ในวันนี้เราต้องหันมาดูแลเอาใจใส่และฟังเสียงของเด็กอย่างจริงจัง ให้เกิดเป็นวาระแห่งชาติ ในการทำงานเพื่อเด็กของทุกๆประเทศ” 

นอกจากนี้คุณมารียะห์  ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนฝ่ายมุสลิมของ “มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่” ในฐานะกรรมการฯ โดยมีท่าน อาจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานมูลนิธิ 

ทางด้านน้องสาวอีกสองท่านคือคุณโนรีและคุณฟาธิ (กาญจนา ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา) รวมถึงคุณวินัยซึ่งเป็นน้องชาย เคยทำงานด้านมนุษยธรรมกับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง “องค์การกาชาดสากล” (Internation committe of the Red Cross ) หรือ ICRC        ที่ก่อตั้งโดยท่านเฮนรี่ ดูนังต์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี มีพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของสังคมในหลายประเทศ  ตลอดจนดูแลให้ผู้อพยพลี้ภัยไปตั้งรกรากใหม่ในประเทศที่มีสภาวะที่ปลอดภัย เช่น ผู้ลี้ภัยจากเวียตนาม  กัมพูชาและลาว เป็นต้น องค์กรนี้ยังเฝ้าระวังไม่ให้ประชาชนที่บริสุทธิ์ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกทำร้าย ถูกฆ่าในสภาวะสงคราม 

สำหรับพี่ชายคนโตคุณเลิศชัยหรือพี่ปีเตอร์ อดีตเป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารไทยในนครนิวยอร์ค ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้เยาวชน เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆ ในกรุงเทพฯ 

น้องชายอีกคนหนึ่งของตระกูล คุณวินิจหรือคุณมุสลิมเป็นนักธุรกิจที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งช่วยเหลือประสานงานฝ่ายต่างประเทศให้กับมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมทั้งยังช่วยงานสาธารณประโยชน์  ช่วยหาทุนทรัพย์ก่อสร้างมัสยิดและโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ 

ส่วนน้องชายคนเล็กของครอบครัวคุณวิษณุหรือคุณอารีฟ เป็นนักร้องนำในวงดนตรีที่พร้อมรับเชิญเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ ช่วยเหลือหลายองค์กรทั้งมูลนิธิ สมาคม  ในงานหาทุนการกุศล เช่น งานราตรี 1001 ทิวา ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม 

นี่เป็นเพียงประวัติโดยสังเขปของครอบครัว “ขัตติยะอารี” ที่เดินตามรอยทางของบรรพบุรุษ  ที่มุ่งเน้นให้คุณค่าการช่วยเหลือ เผื่อแผ่ เอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   โดยการกระทำดังกล่าว สอดคล้องกับคำพูดอมตะที่ว่า “เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก”

อ่านต่อ