10 เทคนิคเพิ่มพูนริสกีของสามีและภรรยา

เชื่อว่าคู่ชีวิตหลายคนล้วนแล้วต้องการเพิ่มพูนริสกีให้กับชีวิต ซึ่งต่อไปนี้ เบอรีตามุสลิม (Berita muslim) ขอนำเคล็ดลับดีๆมาฝาก ด้วยความอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺ ริสกีของคู่ชีวิตจะเพิ่มพูน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยคะ [...]

การกระทำที่ทำให้พ่อแม่เสียใจโดยไม่รู้ตัว

การเป็นลูกที่ดี บางครั้งก็มีการกระทำที่ทำให้พ่อแม่เสียใจโดยไม่รู้ตัว ซึ่งแน่นอนว่า อิสลามให้ความตระหนักในเรื่อง การเคารพ ให้เกียรติ กตัญญูรู้คุณ แม้แต่คำกล่าวขานที่ไม่สุภาพก็ตาม ซึ่งไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อลูกได้ทำในสิ่งที่ขัดกับอิสลาม จึงเป็นหนึ่งเหตุที่ทำให้พ่อแม่เสียใจ แม้ตัวลูกจะไม่รู้ตัวก็ตาม มีการกระทำแบบไหนบ้างที่ลูกควรหลีกเลี่ยง มาดูกับ เบอรีตามุสลิม (Berita muslim) กันค่ะ [...]

4 สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสวรรค์

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วต้องการเข้าสู่สวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตาม แต่ด้วยสังคมปัจจุบันมีสิ่งล่อแหลมมากมาย ทำให้คนเราถูกชัยฏอนยุยงเข้าหามะฮฺซียัต (สิ่งอบายมุข) ด้วยเหตุนี้ เบอรีตามุสลิม (Berita muslim) เล็งเห็นความสำคัญต่อทุกคน ซึ่งบทความนี้จะเน้นในเรื่องของ ผู้หญิงว่า การกระทำแบบไหนบ้างที่สามารถให้ผู้หญิงเข้าสู่สวรรค์ มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ [...]

ทำไมอิสลาม ไม่ให้เอาของจากเด็กกำพร้า

อิสลามหมายถึงสันติภาพ ซึ่งหากตามหลักคำสอนจริง อิสลาม เป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้คนในสังคมมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกำพร้า ซึ่งไม่ว่าจะขาด ทั้งพ่อแม่ หรือ พ่อ หรือ แม่ก็ตาม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าหาก อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้เอาพ่อ แม่ กลับสู่ความเมตตาของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ต้องดูแลพวกเขาพิเศษมากกว่า เด็กที่มีพ่อแม่ เพื่อความยุติธรรมกับพวกเขาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ เบอรีตามสุสลิม (Berita muslim) เห็นความสำคัญว่า การเอาของจากเด็กกำพร้า อิสลามไม่สนับสนุน เพราะอะไร มาดุกันค่ะ [...]

สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่ซอและฮฺ (ที่ดี)

เบื้องลึกของหัวใจของทุกคนล้วนแล้วต้องการเป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม บางคนการรู้จักกันเพียงหน้าตา และการแต่งตัวที่ดูดี ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นคนดีเสมอไป แล้วสัญญาณแบบไหนที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ชายที่ซอและฮฺ (ที่ดี) บทความต่อไปนี้ เบอรีตามุสลิม (Berita muslim) ขออาศัยพื้นแห่งนี้เล่าสู่กันค่ะ [...]

รู้หรือไม่ ป้อนอาหารให้ภรรยาสามารถเพิ่มริสกีได้

ทุกคนล้วนแล้วต้องการริสกีเพื่อการดำรงชีวิตของครอบครัวที่ราบรื่น แน่นอนการแต่งงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำตามซุนนะฮฺนบีเช่นกัน หากเมื่อเราได้ทำตามซุนนะฮฺนบี สิ่งๆ นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีพร้อมได้รับผลบุญในการทำความดี ซึ่งการป้อนอาหารของสามีภรรยาและลูก ก็เป็นการกระทำที่สามารถเพิ่มริสกีให้กับครอบครัวมากน้อยเพียงใดนั้น เบอรีตามสุสลิม (Berita muslim) ขอเล่าสู่กันฟังนะคะ [...]