สุดซึ้ง ริสกีที่อัลลอฮฺประทานให้กับหญิงตั้งครรภ์

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสม

เกิดมาเป็นผู้หญิง ถือว่าเป็นความโชคดีมาก เพราะผู้หญิงนั้นสามารถตั้งครรภ์ได้ ถึงแม้จะมีความเหนื่อยบ้างในช่วงของการตั้งครรภ์ แต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากในผลบุญและริสกีที่อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงตอบแทน จะเป็นเช่นไรนั้น Berita muslim  ขอเสนอแนะให้นะคะ


1. การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นการขยายประชากรมุสลิมให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้รับผลบุญมาก

2. หากผู้ที่ตั้งครรภ์ได้เสียชีวิต ในช่วงเวลานี้ ถือว่าการเสียชีวิตที่ซาฮีดหรือเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)

3. ดุอาอฺของผู้ที่ตั้งครรภ์จะถูกตอบรับมากกว่าคนที่ไม่ตั้งครรภ์

4. หากลูกเสียชีวิตในครรภ์ หรือมีการแท้งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา หรือคลอดก่อนกำหนด และทารกเสียชีวิตก่อน ทารกผู้นี้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์และสามารถช่วยเหลือแม่ตนจากไฟนรกได้ 

5. หยดน้ำนมที่หลั่งออกมา 1 หยด เพื่อให้ลูก เท่ากับหนึ่งผลบุญ


6. ขณะคลอด เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เป็นพ่อควรดุอาอฺ เพราะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดุอาอฺจะถูกตอบรับมากที่สุด

7. ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาของการลบล้างบาป และเพิ่มความดีในระดับผู้ที่ตายซาฮีด

8. ทุกความเจ็บปวดขณะตั้งครรภ์ เเละขณะคลอด มีการบันทึกเป็นความดี


อัลฮัมดุลิลาฮฺ ในริสกีและผลตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ที่ได้กรุณาสิ่งที่ดีแก่บ่าว แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องทำความดีในสิ่งอื่นแปดข้อที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนที่สามารถเข้าสวรรค์ของพระองค์เท่านั้นนะคะ

ริสกีของการตั้งครรภ์เลิศหรูเสมอ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

เรียบเรียงโดย  Fateemoh ; Berita muslim

รูปประกอบโดย Banjonz Phothography

อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที