วิธีที่จะทำให้ลูกมีจิตใจที่อ่อนโยน

พ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านใดที่อยากให้ลูกตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยน ลองวิธีนี้หน่อยไหมครับ เผื่อสามารถช่วยคุณได้

วิธีง่ายๆ แบบไหนนั้นมาดูกัน

ขณะที่ลูกกำลังนอน วางฝ่ามือข้างขวาของคุณบนหน้าอกของลูก พร้อมอ่านอายัตดังต่อไปนี้:

1. อ่านซอลาวัตต่อท่านนบี 7 ครั้ง


2. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะห์ 1 ครั้ง


3. อ่านซูเราะฮฺตอฮา (อายัตที่1-5)


4. อ่านดุอาอฺ เช่น "โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทำให้จิตใจลูกของฉันมีความอ่อนโยน เป็นลูกที่ซอและฮ/ซอแลหะฮฺ(ที่ดี)

มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ และจงปกป้องให้ลูกของฉันห่างไกลจากญินและไซตอนทั้งหลาย" อามีนนน

5. จูบที่หน้าผากของลูก

หมายเหตุ: ในช่วงที่อ่านอายัตดังกล่าว ลูบเบาๆที่หน้าอกของลูก 


ที่มา : Pusat Rawatan As-Syifa An-Nur
แปลเเละเรียบเรียงโดย Nasreen/Beritamuslim
อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที