การเตาบัตที่แท้จริง

ถาม : การเตาบะฮฺนั้นเป็นอย่างไรครับ?

ตอบ : การเตาบะฮฺ(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอาดัม) ซึ่งจะประกอบขึ้นด้วย 3 ประการ

1 ความเป็นอดีต : มีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง หากท่านเคยข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มึนเมา จนกระทั่งถึงวันหนึ่งท่านเกิดมีความรู้เกี่ยวกับข้อห้ามในอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้ท่านมีความรู้สึกกลัวต่อความผิดที่กระทำอยู่ ส่งผลให้ท่านเสียใจต่อพฤติกรรมที่ผ่านมาของตัวเอง ความเสียใจในความหมายนี้คือสิ่งที่เราต้องการ ส่วนการเสียใจอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการเช่น ท่านอยากเลิกเล่นการพนัน เพราะว่าท่านเสียใจที่ท่านไม่เคยเล่นชนะเลย ท่านแพ้และเสียเงินตลอด ความเสียใจแบบนี้ไม่ต้องการ ซึ่งมันใช้ไม่ได้ในการเตาบะฮฺ มีฮาดิษหนึ่งกล่าวว่า การเตาบะฮฺนั้นคือ ความเสียใจ ในข้อนี้ท่านอย่าทำเป็นเล่นว่า วันนี้จะทำบาปก่อน วันหน้าค่อยกลับมาเตาบัต เพราะความเสียใจในแบบที่ข้าพเจ้ากำลังอธิบายอยู่ มันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งขึ้นเองได้ มันมาจากภายในอย่างแท้จริง ความรู้สึกเสียใจเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ ต้องมีสาเหตุโดยในเรื่องสาเหตุ ท่านสามารถที่จะพยายามได้ ท่านไม่สามารถที่จะพยายามให้เกิดความเสียใจได้ ทว่าท่านสามารถพยายามให้เกิดสาเหตุซึ่งนำไปสู้ความเสียใจได้ เช่นการฟังฮาดิษตัรฮีบ การฟังศาสนาที่กล่าวถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ จนนำไปสู่ความรู้สึกกลัว เมื่อเกิดความรู้สึกกลัวต่อการลงโทษ ความรู้สึกเสียใจในความผิดบาป จึงมีโอกาสเกิดขึ้นมาได้(โดยความพระสงค์ของอัลลอฮฺ)


2 ความเป็นปัจจุบัน : ในข้อแรกนั้นเป็นการพูดถึงความเสียใจต่อความผิดบาปที่เกิดขึ้นในอดีต ในข้อนี้เป็นเรื่องของปัจจุบัน กบ่าวคือ ท่านรู้สึกเสียใจต่อความผิดบาปในอดีตใช่หรือไม่ ? ถ้าเช่นนั้น ในปัจจุบันท่านยังคงอยากทำพฤติกรรมเหล่านั้นอีกไหม ? ยังคงทำความผิดนั้นหือว่าเลิกแล้ว ? ถ้าเกิดยังไม่เลิกกระทำ ก็ให้เลิกเสียเถิด ในข้อนี้ไม่ยากเท่าข้อแรก

3 อนาคต : เมื่อท่านเลิกพฤติกรรมที่ผิดบาปแล้ว หากอัลลอฮฺให้ท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก ให้ถามหัวใจของท่านว่ายังต้องการทำความผิดบาปอีกไหม ? ซึ่งท่านต้องรู้สึกเอือมระอากับพฤติกรรมในอดีตในอดีตและจะต้องสัญญากับตัวท่านเองว่า จะไม่พฤติกรรมผิดบาปแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว

เมื่อท่านทำตามขั้นตอน 3 ประการนี้แล้ว จึงสามารถเรียกได้ว่า “เตาบะฮฺนาซูฮา “


ใน 3 ข้อแรกนั้นเป็นความผิดที่ไม่ข้องเกี่ยวกับลูกหลานอาดัม ถ้ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานอาดัม ให้เพิ่มอีกข้อหนึ่ง คือ ให้ส่งคืนสิ่งของที่ท่านเคยเอาเปรียบคนอื่น ถ้าท่านขโมยมา ให้นำไปคืนเจ้าของ ถ้าสิ่งของที่ได้จากการพนันก็ให้ส่งคืนเช่นกัน ในกรณีที่ท่านไม่ทราบที่มาที่ไป ให้ท่านนำสิ่งของเหล่านั้นไปให้แก่คนยากจน ด้วยสาเหตุนี้ท่านอย่าได้ดูหมิ่นคนจน

-Repost-


ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ต่วนกูรู บาบอ อิสมาแอล สปันญัง

หัวข้อโดย Berita muslim 

รูปประกอบโดย GHURABA' Wannabe - WordPress.com, kisahikmah.com, Blognyafitri Part II - WordPress.com

อ่านต่อ