ISLAMIC SMART ALGO

ISLAMIC SMART ALGO

        นายอิสเรศ มะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่าย Islamic Wealth Management บล.KTBST เปิดเผยว่า การให้บริการนักลงทุนในช่วงประมาณ 7 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนให้ความสนใจและเปิดบัญชีลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม แล้วร่วม 300 กว่าบัญชี มียอดการซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาดว่าภายใน 3 ปี จะมีนักลงทุนมุสลิมเปิดบัญชีประมาณ 2,500 บัญชี ส่วนกองทุนส่วนบุคคลตามหลักศาสนาอิสลาม (Islamic Private Fund) โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ 8% ต่อปีนั้น ได้รับความสนใจทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินอิสลาม เช่น บริษัทประกันชีวิตที่มีแบบประกันตะกาฟุล และสหกรณ์อิสลาม โดยเมื่อปลายปี 2559 KTBST Islamic Wealth Management ได้จับมือกับ บลจ.วรรณ ในการเปิดกองทุน ONE-SHARIAHLTF เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวและลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งนับเป็นทางเลือก LTF กองใหม่สำหรับนักลงทุนมุสลิม


นอกจากนี้ KTBST Islamic Wealth Management จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนมุสลิมและสถาบันการเงินอิสลามให้มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (Islamic Smart Algo) ตามหลักการวะกาละฮ์ (Wakalah) มีจุดเด่นคือ การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมของนักลงทุนได้อย่างตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และยังมีการจัดความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมของนักลงทุนที่ทดสอบมาแล้วซึ่งช่วยให้นักลงทุนมั่นใจว่าสามารถลงทุนได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม เป็นการลงทุนที่มีกฎหมายรองรับและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ระบบการเงินการลงทุนอิสลามสามารถเติบโตและเป็นที่รับรู้มากขึ้นในอนาคตต่อไป


อย่างไรก็ตามตลาดทุนในปัจจุบันมีปัจจัยเข้ามากระทบหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บล.KTBST จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ “KTBST SMART ALGO” เป็นการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ หรือ Algorithm Trading ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ โดยได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาโปรแกรม Meta Trading 5 เพื่อนำเสนอการลงทุนในรูปแบบอัตโนมัติ มีจุดเด่นคือ การคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมของนักลงทุน ที่สามารถเลือกลงทุนได้อย่างตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และยังมีการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ลงทุนที่ทดสอบมาแล้ว โดยกลยุทธ์การลงทุนเบื้องต้นลูกค้าสามารถเลือกได้ 3 กลยุทธ์แต่ในอนาคตจะมีกลยุทธ์เพิ่มขึ้น  ขณะเดียวกันระบบยังควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตและ Transaction Control เพื่อให้การซื้อขายถูกต้องตามกฎของ ก.ล.ต. 


สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของ KTBST-ISLAMIC SMART ALGO ได้แก่

    1. HIT N’ RUN : ลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) ในหุ้นกลุ่ม SET 100 ที่มีปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 10 กว่าวัน มากกว่า 50 ล้านบาท และจะให้น้ำหนักการลงทุนต่อหุ้นไม่เกิน 14 % ของเงินลงทุน 

    2. Brigh Infinite : ลงทุนโดยเครื่องมือทางเทคนิคในหุ้นทีมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หรือหุ้น Turn around และปรับสถานะการลงทุนเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลง โดยขายหุ้นออกหากแนวโน้มสิ้นสุดลง ทั้งนี้จะเลือกลงทุนทั้งหุ้นใน SET และ MAI

    “KTBST SMART  ALGO เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะกับเศรษฐกิจไทยที่กำลังก้าวสู่ยุค 4.0 เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและป้องกันความเสี่ยง จากการทดสอบข้อมูลย้อนหลังสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดหุ้น จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาในการบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง


อ่านต่อ