พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) คนที่ 8

พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อทางศาสนาอิสลามว่า “มิรซามุฮัมมัดตะกี” เป็นบุตรของท่าน............... [...]