Sancaklar สุดยอดมัสญิดที่ออกแบบจากถ่ำฮิรออฺ

มัสยิด เป็นหนึ่งอัตลักษณ์สำคัญที่ถ่ายทอดความงดงามของอารยธรรมอิสลามมาอย่างยาวนานกว่า 1400 ปี หลายแห่งก่อร่างสร้างจากแรงศรัทธา ในขณะที่บางแห่งก็แฟงด้วยที่มาอันน่าสนใจ [...]