สีลัต !!! อีกหนึ่งการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิม

เมื่อเสียงดนตรี ที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วย กลองยาว กลองเล็ก ใบฆ้อง และปี่ยาว เริ่มประโคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงปี่ที่ยั่วเย้าเร้าอารมณ์นั้น เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า นักสีลัตได้เริ่มลงมือต่อสู้กันแล้ว [...]

จุฬาราชมนตรี (สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์) คนที่ 17

ขณะเข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ท่านมีอายุถึง 80 ปี ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มากในเกือบทุกด้าน ในอดีตท่านเคยเป็น......................... [...]