“อบูบักร” คอลีฟะฮฺคนที่ 1 แห่งอิสลาม

    หลังจากที่ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ได้เสียชีวิตลง ตอนนั้นมุสลิมได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มมูฮาญีรีน และกลุ่มอันศอรฺ ทั้งสองกลุ่มได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจะเป็นคอลีฟะฮฺสืบทอดจากท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)

    หัวหน้าเผ่าค้อซร๊อจคนหนึ่งลุกขึ้นและกล่าวว่า ? ท่านพี่น้องชาวอันศอรฺโปรดฟังข้าพเจ้าก่อน ถ้าเราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความเจริญของอิสลามแล้ว แท้จริงเราได้ทำเพียงเพื่อเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ.) และรอซูลของพระองค์ เรามิได้กระทำเพื่อเป็นการภักดีต่อคนอื่น ดังนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะให้มีการต้องแก่งแย่งหน้าที่กัน โปรดรำลึกให้ดีว่า ท่านรอซูลนั้นมีเชื้อสายเป็นชาวกุเรซโดยตรง เชื้อสายกุเรซจึงย่อมมีสิทธิ์มีความเหมาะสมดีกว่าพวกเรา