มหัศจรรย์มัสยิดไร้ตะปู แต่อยู่มานานขนาดนี้

ปกติทั่วไปเราจะเห็นมัสยิดมีโดม มีหออาซาน แต่มีมัสยิดหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร จุดเด่นของมัสยิดนี้คือไม่ใช้ตะปู และไม่มีโดมอีกทั้งยังมีประวัติอันยาวนาน ซึ่งบางคนเรียกมัสยิดนี้ว่า มัสยิด 200 ปีบ้าง มัสญิด 300 ปีบ้าง แต่ที่แน่ๆ มัสยิดนี้มีชื่อว่า มัสยิดวาดิลฮุสเซ็น ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตะโละมาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ลักษณะการก่อสร้างของมัสยิดวาดิลฮุสเซ็น จะเป็นการก่อสร้างจากไม้ตะเคียนทั้งหลังที่ได้จากภูเขาบูโด ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้น และใช้สลักไม้แทนตะปู การก่อสร้างในสมัยนั้นไม่มีเลื่อย ขวาน สิ่วแต่จะใช้บือจือตา(รูปร่างคล้ายขวาน) ตัดไม้ ใช้บันลีโยง(ลิ่ม) ผ่าไม้ ใช้บายิ (รูปร่างคล้ายจอบ) ถากไม้ให้เรียบ เสาไม้มีจำนวน 26 ต้นสี่เหลี่ยมขนาด 10X10 นิ้ว พื้นหนา 2 นิ้ว ฝาประกบหน้าต่างทำด้วยไม้ทั้งแผง แกะสลัก เป็นลวดลายต่าง ๆ ตัวมัสญิดสร้างเป็นอาคาร 2 หลังติดกันมีขนาด14.20X6.30 เมตร เฉพาะหลังที่เป็นมิหรอบ (บริเวณที่อิหม่ามนั่งละหมาด) มีขนาด4.60X5.60 เมตร

    ถึงแม้มัสยิดนี้จะเล็กถ้าเทียบกับมัสยิดในปัจจุบัน แต่การออกแบบมัสยิดจะเป็นแบบศิลปะมลายูพื้นเมือง ส่วนที่เด่นที่สุดของมัสยิดนี้คือจะไม่มีโดมมัสยิดแต่จะมีเหมือนเป็นหลังคา มุงด้วยกระเบี้องดินเผา ทั้งยังมีหอคอยสำหรับอาซานที่ไม่เหมือนในปัจจุบันอีกด้วย


นอกจากจะเป็นมัสยิดที่เก่าแก่แล้ว มัสยิดนี้ยังคงเป็นศูนย์รวมศรัทธาชนที่มาปฏิบัติอามาลอิบาดะฮฺอีกด้วย หากใครอยากมาสูดบรรยากาศหรือสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และกลิ่นไอความเป็นมลายูของที่นี่ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกเมื่อซึ่งสภาพแวดล้อมยังคงความเป็นมลายูและรอการมาเยือนของทุกๆ คน


เรียบเรียงโดย Imron berita muslim 

#beritamuslim #beritamuslimlife #ข่าวสารมุสลิม #นิตยสารมุสลิม #มัสญิดไร้ตะปู #ตาเลาะมะเนาะ

อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที