อัลกุรอานตอบโจทย์ปัญหาคู่ชีวิต เพื่อสู้ไปด้วยกัน

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

เชื่อว่าทุกคน เมื่อต้องเจอกับปัญหา ล้วนแล้วเกิดคำถามอยู่ในใจ เช่น ทำไมปัญหานี้ต้องเกิดกับฉัน? แล้วฉันจะทำอย่างไรดี ? เป็นต้น ซึ่งวันนี้ เบอรีตามุสลิม (Berita muslim) ขอรวบรวมคำตอบจากอัลกุรอาน เพื่อเข้าใจบททดสอบ และหาทางออกของปัญหาให้ออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดค่ะ มาดูกันเลยคะ


เช่น คำถาม และคำตอบจากอัลกุรอาน

1. ทำไมเราถึงถูกทดสอบ ?

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอังกาบูต อายะฮฺ ที่ 2-3


    ความหมาย “มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกทอดทิ้ง เพียงแต่พวกเขากล่วว่าเราศรัทธา และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ (เปล่าเลยมิใช่เช่นนั้นดอก แต่พวกเขาจะถูกทดสอบเพื่อจะได้แยกผู้สัจจะออกจากมุนาฟิก อิบนุเญาซีย์ กล่าวว่า อายะฮฺนี้ถูกประทานลงแก่หมู่ชนผู้ศรัทธาที่มีสภาพอ่อนแอ ณ นครมักกะฮฺ เช่น อัมมาร อิบนุยาซีร)” อายะฮฺ ที่ 2 

    “และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบบรรดาก่อนหน้าพวกเขา (โดยกรทดสอบนานาชนิด อัลบัยฏอวีย์กล่าวว่า ความหมายคือ นั่นเป็นแนวทางอันเก่าแก่ ที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ประชาชาติทั้งมวล ไม่ควรที่จะคิดเป็นอย่างอื่น)แล้ว ดังนั้น อัลลอฮฺ จะทรงจำแนก ให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริง (ในการกล่าวอ้างการศรัทธาและบรรดาผู้กล่าวเท็จ) และจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดา” อายะฮฺ ที่ 3

2. ทำไมฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการสักที ?

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลบาเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 216 


    ความหมาย “..... และอาจจะเป็นไปได้ว่า การที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้า และก็อาจจะเป็นไปได้ว่า การที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายแก่พวกเจ้า และอัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดี แต่พวกเจ้าไม่รู้”

3. ทำไมบททดสอบช่างหนักเสียเหลือเกิน ?

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลบาเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 286


    ความหมาย “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใด นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น....”

แสดงให้เห็นว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) จะไม่ทดสอบเราเกินกว่าความสามารถที่เราจะรับไหว พระองค์จะทดสอบเราเท่าที่เราสามารถรับไหวเท่านั้น อย่าท้อนะคะ

4. ทำไมต้องสียใจ (ทำไมไม่สมหวัง) ?

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อาลอิมรอน อายะฮฺที่ 139


ความหมาย “และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ และจงอย่าเสียใจ และพวกเจ้านั้นคือผู้ที่สูงส่งยิ่ง หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ”

5. แล้วฉันจะต้องรับมือกับบททดสอบนี้อย่างไร ? 

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลบาเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 45


    ความหมาย “และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน (ให้ใช้ความอดทนในการปฎิบัติตามศาสนา) และการละหมาดเถิด (ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฎิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ ซ.บ และมีความยำเกรงต่อพระองค์) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต (ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฎิบัติเป็นเนืองนิจ อันเป็นภาระที่เปรียบเสมือนสิ่งใหญ่โตที่ต้องใช้อุตสาหะเป็นสำคัญ) นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น ”

แนะนำละหมาดเพิ่มเติม

- ให้ทำการละหมาดฟัรดูช่วงต้นของเวลาละหมาดอยู่เสมอ 

- เมื่อเจอทางแยกของชีวิต หรือลังเลใจในการตัดสินใจที่ถูกต้อง แนะนำ ละหมาดซุนัตอิสติคอเราะฮฺ คลิกที่นี่

- เมื่อมีฮาญัต (จุดประสงค์) ต้องการให้บรรลุไปด้วยดี แนะนำ ละหมาดซุนัตฮาญัต คลิกที่นี่

- ต้องการเล่าปัญหาต่างๆให้พระองค์ฟัง พร้อมต้องการให้ดุอาอฺถูกตอบรับเร็ว แนะนำ ละหมาดซุนัตตะฮัดญุด คลิกที่นี่

- ต้องการให้ชีวิตปลอดภัยในแต่ละวัน แนะนำ ละหมาดซุนัตซุบฮฺ คลิกที่นี่

- และอื่นๆ


6. แล้วฉันจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน ? 

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 111


ความหมาย ( แท้จริง อัลลอฮฺ นั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะได้รับสรวงสวรรค์เป็นการตอบแทน....)

7. แล้วฉันจะหวังในผลตอบแทนจากใครกัน ?

คำตอบจากอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 129


ความหมาย “.... อัลลอฮฺนั้นเป็นที่พอเพียงแก่ฉันแล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น แด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมาย และพระองค์คือเจ้าของบลลังก์อันยิ่งใหญ่”

เมื่อเจอกับปัญหาต่างๆ ขอให้รู้ไว้ว่า อัลลอฮฺ จะให้ในสิ่งที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม คู่ชีวิตต้องเข้าใจเสมอว่า ทุกๆ บททดสอบ จะมีทางออกเสมอ และให้อดทน เพื่อความมั่นคงของอีหม่าน และความมั่นคงของชีวิตคู่ อินชาอัลลอฮฺ 


เรียบเรียงโดย Fateemoh ; Berita muslim

ภาพประกอบโดย Butiran Mutiara Hikmah 

อ่านต่อ