7 วิธีเพิ่มพลังแห่งอีหม่าน (ศรัทธา)ของคู่ครอง

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Berita Muslim (เบอรีตามุสลิมนิตยสารมุสลิมออนไลน์) เชื่อว่าอีหม่าน (ความศรัทธา) ของมนุษย์ทุกคนจะมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันก็เช่นกัน การครองคู่ก็จะมีบททดสอบของชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ไม่เพียงแค่บททดสอบที่เป็นความทุกข์เท่านั้น แต่รวมไปถึงบททดสอบขณะที่ได้รับความสุขก็เช่นกัน ดังนั้น เป็นสิ่งจำเป็นของทั้งคู่ที่ต้องดูแลอีหม่าน (ความศรัทธา) ให้มั่นคงอยู่ตลอดเวลา อินชาอัลลอฮฺ 7 วิธีต่อไปนี้สามารถช่วยได้ลองดูนะคะ 

1. ให้ทั้งคู่ทำการอ่านอัลกุรอานพร้อมศึกษาความหมาย

วิธีแรกที่สามารถเพิ่มพลังแห่งอีหม่านของทั้งคู่ได้นั่น คือ การอ่านอัลกุรอานพร้อมศึกษาความหมาย เนื่องจากอัลกุรอานเป็นแหล่งของข้อมูลทุกๆ อย่างที่อยู่ในจักรวาล แนะนำให้ทั้งคู่อ่านอัลกุรอานเป็นกิจวัตรประจำวัน และศึกษาความหมายไปพร้อมๆกันด้วย 

ตามที่อัลกุรอานในซูเราะฮฺ ศอด  อายัตที่ 29

ความว่า “คัมภีร์ (อัลกุรอาน) เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าซึ่งมีความจำเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาอายัตต่างๆ ของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญ”

ตามที่อัลกุรอานในซูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์  อายัตที่ 82

ความว่า “และเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมา ซึ่งเป็นการบำบัดและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และมันมิได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรม นอกจากการขาดทุนเท่านั้น”

2. ให้ทั้งคู่ท่องจำพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พร้อมเข้าใจในความหมาย

นอกจากการอ่านอัลกุรอานและศึกษาความหมายของอัลกุรอานแล้ว การท่องจำพระนามของอัลลอฮฺพร้อมเข้าใจในความหมาย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของการครองคู่เพื่อเพิ่มพลังแห่งอีหม่าน (ความศรัทธา)ได้เป็นอย่างดี

เมื่อทั้งคู่ได้เข้าใจในความหมายของพระนามอัลลอฮฺ อย่างลึกซึ่งแล้ว เช่น “อัรเราะฮีม” ผู้ทรงเมตตาเสมอ, อัลมุอ์มิน “ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย”, อัลวะหฺหาบ“ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ”, อัลร็อซซาก “ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ”, อัลละฏีฟ “ผู้ทรงอ่อนโยน”,  อัลเฆาะฟูรฺ “ผู้ทรงอภัยโทษ”  อัลฮะฟีซ , “ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์” อื่นๆ

หากทั้งคู่ต้องเจอบททดสอบในชีวิตไม่ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความทุกข์หรือความสุข เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเกราะป้องกันให้อีหม่าน (ความศรัทธา) เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาได้ อินชาอัอลฮฺ

3. ให้ทั้งคู่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของท่านนบี

การครองคู่ที่ดีที่สุดคือการครองคู่ตามแนวทางของท่านนบี เนื่องจากท่านนบีถือว่าเป็นอย่างที่ดีที่สุด นอกจากนี้แนะนำให้ทำสิ่งซุนัตตามท่านนบี เช่น ถือศีลอดซุนนะฮฺในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี หรือ ตื่นละหมาดตะฮัดหยุด หรือ ทำละหมาดซุนัตก่อนและหลังละหมาดฟัรดู และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นต้น

ซึ่งสิ่งต่างๆที่ได้ทำตามแนวทางของท่านนบีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มพลังของอีหม่านในการครองคู่ได้เช่นกัน อินชอาอัลลอฮฺ 

4. ให้ทั้งคู่ทำการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ศาสนาอยู่เสมอ

การศึกษาในเรื่องของศาสนาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำรับคู่ชีวิตที่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ แม้ว่าทั้งคู่อาจจะมีความรู้ในเรื่องศาสนาอยู่แล้วก็ตาม แต่ทั้งคู่ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ บางครั้งความรู้ที่มีอาจจะหลงลืมหรือไม่เจาะลึกถึงหัวใจมากพอ 

ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการครองคู่ที่ต้องทำการศึกษาหาความรู้ศาสนาอยู่เสมอและตลอดทั้งชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งคู่ได้รักษาระดับอีหม่าน (ความศรัทธา) ให้มั่นคงอยู่เสมอ อินชาอัลลอฮฺ

5. ให้ทั้งคู่เรียนรู้ชีวิตของบรรดาซอฮาบะฮฺ (เพื่อสหายของท่านนบี) และตะบีอี  (คนรุ่นหลังจากซอฮาบะฮฺ) 

นอกจากให้ทั้งคู่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของท่านนบีแล้ว การเรียนชีวิตของบรรดาวอฮาบะฮิ (เพื่อสหายของท่านนบี) และตะบีอี  (คนรุ่นหลังจากซอฮาบะฮฺ) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มอีหม่าน (ความศรัทธา) ในการครองคู่ได้เช่นกัน 

เพราะบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีอีหม่าน (ความศรัทธา)เข้มแข็งมาก หากจะเปรียบเทียบบุคคลเหล่านั้นในสมัยนั้นกับปัจจุบันต่างกันมาก ดังนั้นในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตกัน ลองเรียนรู้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นในการศรัทธาต่อพระองค์อย่างไร แล้วมาปฏิบัติตาม อินชาอัลลอฮฺสามารถรักษาอีหม่าน (ความศรัทธา) ได้

6. ให้ทั้งคู่รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ (ซ.บ.) ทรงสร้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งที่สามารถสัมผัสได้และไม่ได้ หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา ทุกอย่างล้วนแล้วมาจากการอนุมัติของพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่

ด้วยเหตุนี้คู่ชีวิตควรนึกถึงและรำลึกถึงพระองค์ในการสร้างสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ เพื่อให้ทั้งคู่ได้เพิ่มพลังของอีหม่าน (ความสรัทธา)ขึ้นได้เหนือกว่าเดิม

7. ให้ทั้งคู่ปฏิบัติการงานทุกอย่างด้วยใจที่อิคลาส (จริงใจ)

การที่ทั้งคู่จะสามารถยกระดับอีหม่าน (ความศรัทธา) ได้ ความอิคลาส (จริงใจ) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมาก เพราะความจริงใจอยู่ข้างในไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยใจ ใจแลกใจเท่านั้น

ฉะนั้นให้ทุกการงานที่ทำอยู่ ไม่ว่าเป็นการ การละหมาด การซอดาเกาะฮฺ (บริจาค) การพูดคุยกัน การ ปฏิบัติต่อกัน การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ล้วนแล้วให้มาจากใจจริงเท่านั้นถึงจะสามารถเพิ่ม อีหม่าน (ความศรัทธา)ได้ดี

หวังว่า 7 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคู่ชีวิตในการครองคู่เพื่อเพิ่มพลังแห่งอีหม่าน (ความศรัทา) ต่อพระองค์ได้นะคะ อินชาอัลลอฮฺ ด้วยความอนุมัติจากระองค์

วัลลอฮูอะอฺลัม


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย  www.pinterest.compin


อ่านต่อ