8 สัญญาของอัลลอฮฺสำหรับผู้ที่ต้องการแต่งงาน

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

เชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้องการที่จะแต่งงาน เนื่องจากว่าเป็นการทำตามซุนนะฮฺ ตามแนวทางของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) และบางคนก่อนที่จะแต่งงานมักจะมีความรู้สึกต่างๆนานาน เกิดขึ้นมาในจิตใจ ด้วยเหตุนี้ Berita Muslim (เบอรีตามุสลิมนิตยสารมุสลิมออนไลน์) จึงต้องการให้คนที่จะแต่งงาน อย่าได้กังวลใดๆ เรื่องของอนาคต เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้สัญญา 8 สิ่งต่อไปนี้ให้กับคนที่จะแต่งงานไว้แล้ว มีอะไรบ้างมาดูกันเลยคะ

1. เราทำตัวแบบไหนเราก็จะได้คนแบบนั้นเช่นกัน

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัน-นูร อายัตที่ 26

ความว่า “หญิงชั่วย่อมคู่ควรกับชายชั่ว และชายชั่วย่อมคู่ควรกับหญิงชั่ว และหญิงดีย่อมคู่ควรกับชายดี และชายดีย่อมคู่ควรกับหญิงดี ชนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้าย สำหรับพวกเขา (ผู้ถูกกล่าวร้าย) จะได้รับการอภัยโทษ และเครื่องยังชีพอันมีเกียรติ”

2. ให้เลือกแต่งงานกับคนดีๆ และไม่ต้องกังวลเรื่องในอนาคตเพราะพระองค์จะให้ริสกีเอง

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัน-นูร อายัตที่ 32

ความว่า “และจงให้พวกเจ้าแต่งงานกับผู้เป็นโสดในหมู่พวกเจ้า และกับคนดี ๆ จากปวงบ่าวผู้ชายของพวกเจ้า และบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้า หากพวกเขายากจน อัลลอฮฺทรงให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงไพบูลย์ ผู้ทรงรอบรู้”

3. คนที่แต่งงานเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

ตามฮาดิษของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)

ความว่า “มีสามกลุ่มคนที่มีสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ นั่นคือ มูญาฮีดะฮิฟีซาบีลิลลาฮฺ (ผู้ที่ต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮฺ ซ.บ.), ผู้ที่ไถ่ถอนตัวเองเพื่อความอิสรภาพ และ ผู้ที่แต่งงานเพื่อรักษาเกียรติของตัวเอง”

 (HR. Ahmad 2: 251, Nasaiy, Tirmidzi, Ibnu Majah hadits no. 2518, dan Hakim 2: 160)

4. อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงสร้างคู่ครองให้กับเราเพื่อให้เติมเต็มซึ่งกันและกัน และมีความสุข

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัร-รูม อายัตที่ 21

ความว่า “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และ ทรงมีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้ แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”

5. ให้หัวใจได้ศรัทธาต่อพระองค์เพราะสุดท้ายทุกชีวิตล้วนต้องกลับไปหาพระองค์อยู่ดี

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-มุอฺมินูน อายัตที่ 60

ความว่า “และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มา โดยที่จิตใจของเขาเปี่ยมได้ด้วยความหวั่นเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระเจ้าของพวกเขา”

6. หากเจอบททดสอบในการใช้ชีวิตคู่ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยการอดทนและละหมาด

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ อายัตที่ 153

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย”

7. หากเจอบททดสอบให้อดทนเพราะจะมีฮิกมะฮฺ (สิ่งที่ดี) แทรกอยู่เสมอ

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อาลัมนัซเราะฮฺ อายัตที่ 5-6

ความว่า “ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย (5) แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย (6)”

8. หากเราช่วยเหลือเรื่องศาสนา อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ก็จะทรงช่วยเหลือเราเช่นกัน

ตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ มูฮำหมัด อายัตที่ 7

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮ. พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง”

และเพิ่มเติมตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-หัจญ์ อายัตที่ 40

ความว่า “…และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง”

และเพิ่มเติมตามที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ อายัตที่ 214

ความว่า “หรือพวกเจ้าคิดว่า พวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ โดยเยี่ยงอย่างของผู้ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้า ยังมิได้มายังพวกเจ้าเลย ซึ่งบรรดาความลำบากและความเดือดร้อนได้ประสบแก่พวกเขา และพวกเขาได้รับความหวั่นไหว จนกระทั่งรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งอยู่กับเขา กล่าวขึ้นว่า เมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ” พึงรู้เถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮฺใกล้อยู่แล้ว”

        ฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังจะแต่งงานอย่าได้กลัวหรือกังวลเรื่องในอนาคต เพราะพระองค์สัญญาไว้แล้ว พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลา อย่าได้หวั่นไหวบนเส้นทางที่ถูกต้อง เหนียตดีๆ และสิ่งดีๆก็จะมาเอง อินชาอัลลอฮฺ ชีวิตคู่จะมีความบารอกัตทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ อามีนๆ


เรียบเรียงโดย Fateemoh : Beritamuslimmag.com

ขอขอบคุณภาพประกอบโดย Pinterest

อ่านต่อ