4 ลักษณะของคนที่สวรรค์ต้องการ

สวรรค์เป็นสถานที่ที่สวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ต้องการเข้าสวรรค์ แต่บุคคลที่สวรรค์คิดถึงและต้องการมี 4 ประเภทดังนี้ [...]

เมื่อไซตอนใช้ซะญาดะฮฺเพื่อครอบครองมนุษย์

ณ บ้านหลังหนึ่งพ่อกับลูกๆได้ทำการละหมาดยามาอะฮฺร่วมกัน ซึ่งมีพ่อเป็นอีหม่าม และลูกๆเป็นมะมูม ลูกๆก็ได้ไปหยิบซะญาดะฮฺมาคนละหนึ่งผืนมาที่วางซ้อนทับกันซึ่งซะญาดะฮฺก็มีขนาดที่แตกต่างกันไป และลูกๆต่างก็แย่งเอาผืนที่หนากว่า ซึ่งเหลือผืนที่มีขนาดเล็ก ลูกชายคนเล็กจึงหยิบไป ลูกชายทั้งสี่จึงปูซะญาดะฮฺ [...]

9 สิ่งในซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ ที่อัลลอฮฺต้องการให้บ่าวของพระองค์ได้รับรู้

ในซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ ก็ได้มีคำสัญญาของอัลลอฮฺให้แก่บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ ในอายะฮฺดังนี้ [...]