ทุกบททดสอบย่อมมี “ฮิกมะห์”ซ่อนอยู่

ทุกบททดสอบบนโลกใบนี้คือรสชาติชองชีวิตขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะประสบมากน้อยเพียงใด และอิสลามสอนไว้ว่า ทุกบททดสอบย่อมมี “ฮิกมะห์”ซ่อนอยู่ ตรงกับคำสอนที่ว่าหลังจากความยากลำบากย่อมมีความง่ายดายเสมอ คนเราทุกคนที่เกิดมาใช่ว่าจะสุขเสมอไปแต่ก็ใช่ว่าจะทุกข์เสมอไป มนุษย์จะวงไปวนมากับวัฎจักแบบนี้แต่จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเอง [...]