กฟผ. ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 จัดสรรงบฯ ระดมสารพัดช่างประดิษฐ์อุปกรณ์ปกป้องทีมแพทย์

กฟผ. ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ระดมทุนทรัพย์ อุปกรณ์จำเป็น และช่างจากทุกหน่วยงานทั่วประเทศ คิดสิ่งประดิษฐ์ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ พร้อมกำชับพนักงานรักษาตัวเพื่อรักษาหน้าที่ โดยเฉพาะการผลิตและจ่ายไฟตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 โดยเร็ว... [...]

โรงแรมอัลมีรอซร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟใหม้ชุมชนสุเหร่าสามอิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอัครพล โชติช่วง ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง 5 เข้ามอบเงินจำนวน........ [...]

“เราคือหนึ่งเดียว” โดย มูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม ได้จัดงาน “เราคือหนึ่งเดียว” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มี3ประการคือ... [...]

นิทรรศการผ้าบาติก

H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน “นิทรรศการผ้าบาติกสายสัมพันธ์ชวาและสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร..... [...]

เสวนา “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม”

กลุ่มสตรีผู้รักสันติ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม , ดร.ศราวุฒิ อารีย์ , ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม , ดร.อาณัส อมาตยกุล, ดร.บัณฑิต อารอมัน ณ โรงแรมนูโวซิตี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวจำนวนมาก [...]