กฟผ. บุกธุรกิจ “มาตรวิทยา” ร่วมสร้างสังคมแห่งความเที่ยงตรง

กฟผ. บุกธุรกิจ “มาตรวิทยา” ร่วมสร้างสังคมแห่งความเที่ยงตรงมุ่งประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จากทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์.... [...]

ฮัจยี ดร.มนัส นานา กับสู่ทางสายใหม่ ... ทอรักทักใจ

แม้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ แต่การดำเนินงานภายใต้แกนนำคนสำคัญ ฮัจยี ดร.มนัส นานา ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ชป.จรยุทธ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 นายอำเภอหนองจิก , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมให้.... [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด จังหวัดปัตตานี (Camp 35)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี , หัวหน้าส่วนราชการ , ตัวแทน (บาบอ) จากสถาบันปอเนาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา.... [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 , นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง นำโดย...... [...]

สานใจไทย สู่ใจใต้ ครั้งที่ 35

เมื่อวานนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครง สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ทำการปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ครั้งที่ ๓๕ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้ ’’ เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของ..... [...]