โรงแรมอัลมีรอซร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟใหม้ชุมชนสุเหร่าสามอิน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอัครพล โชติช่วง ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง 5 เข้ามอบเงินจำนวน........ [...]

“เราคือหนึ่งเดียว” โดย มูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 มูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม ได้จัดงาน “เราคือหนึ่งเดียว” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มี3ประการคือ... [...]

นิทรรศการผ้าบาติก

H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน “นิทรรศการผ้าบาติกสายสัมพันธ์ชวาและสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร..... [...]

เสวนา “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม”

กลุ่มสตรีผู้รักสันติ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แคชเมียร์...ผลกระทบในทางมนุษยธรรม” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม , ดร.ศราวุฒิ อารีย์ , ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม , ดร.อาณัส อมาตยกุล, ดร.บัณฑิต อารอมัน ณ โรงแรมนูโวซิตี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวจำนวนมาก [...]

การดูแลสิ่งแวดล้อมทางอากาศด้วย โปรแกรม AR-QADS ของ กฟผ.

ในช่วงฤดูหนาวมักเกิดสภาพอากาศปิด รวมถึงเป็นช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูก มีการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบปัญหาจากฝุ่นละอองเป็นประจำ ซึ่งฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากการเผาชีวมวลแล้ว แหล่งกำเนิดฝุ่นที่สำคัญยังมาจาก ยานพาหนะ สภาพการจราจร รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ.... [...]