กฟผ. จับมือหน่วยงานภาครัฐ ดึงนวัตกรรมสร้างมูลค่าผักตบชวาแปลงเป็นปุ๋ยหมัก เสริมรายได้ให้ชุมชนรอบเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี

กฟผ. ดึงนวัตกรรมเครื่องร่อนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณผักตบชวาบริเวณเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน.... [...]

TCEB จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดึงรัฐ/เอกชน หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างรายได้ชุมชน

โครงการนี้TCEBร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมได้พัฒนาสู่การรองรับธุรกิจการจัดงานไมซ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามโอกาสขององค์กรธุรกิจ ด้วยจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ด้านรายได้แก่สหกรณ์ [...]

อินโดนีเซียร่วมกับภาคเอกชนโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หวังดึงนักกอล์ฟไทยลองแฟร์เวย์ที่อินโด

กรุงเทพ 15 พฤษภาคม 2562: กระทรวงการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจากอุตสาหกรรมกอล์ฟแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมกันจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Wonderful Indonesia Sales Mission Golf 2019 (Thailand)” โดยนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวผ่าน.... [...]

กฟผ. บุกธุรกิจ “มาตรวิทยา” ร่วมสร้างสังคมแห่งความเที่ยงตรง

กฟผ. บุกธุรกิจ “มาตรวิทยา” ร่วมสร้างสังคมแห่งความเที่ยงตรงมุ่งประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จากทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์.... [...]

ฮัจยี ดร.มนัส นานา กับสู่ทางสายใหม่ ... ทอรักทักใจ

แม้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ แต่การดำเนินงานภายใต้แกนนำคนสำคัญ ฮัจยี ดร.มนัส นานา ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ [...]

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ชป.จรยุทธ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 นายอำเภอหนองจิก , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมให้.... [...]