ดินแดนที่ได้ชื่อว่า สุดปลายใต้สุดของโลก

หนึ่งในความมหัศจรรย์ที่เอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นสมบัติให้กับหมู่มวลมนุษยชาติ เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่า [...]