เมื่อสิ่งที่เขาทำ ไม่ใช่แค่การก้าวเพื่อ ร.พ แต่เขากำลังทำมากกว่านั้น

สิ่งที่พี่ตูนกำลังทำในภาพนี้ คือการรับสลาม

สลาม คือการทักทายของชาวมุสลิม

การให้สลาม หรือรับสลามเป็นการขอดุอาอฺ (การวิงวอน) "อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ"

แปลว่า 

"ขอความสันติสุข, ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่าน"

ผู้ได้ยิน จะต้องรับว่า 

" วะอะลัยกุมุสลาม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ " 

แปลว่า "ขอความสันติสุข, ความเมตตา และความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺจงประสบแด่ท่านเช่นกัน"
กรณีที่มีชาวมุสลิม มาให้สลามกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิม ก็สามารถจับมือทักทายได้ แบบที่พี่ตูนแกทำอยู่

คือภาพนี้มันชัดมากว่า พี่ตูนไม่ได้แค่มาวิ่ง แต่พี่ตูนแกศึกษามาแล้วว่า ประชาชนในพื้นที่ ที่แกจะวิ่งผ่าน เขาเป็นยังไง มีความเชื่อ มีวัฒนธรรมยังไง และสิ่งที่พี่ตูนทำอยู่ เหมือนกำลังเป็นสะพานเชื่อมให้ คนไทยแต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่ ได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ ถึงเราจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็จริง แต่ด้วยความแตกต่างทั้งด้านความเชื่อ ศาสนา การเมือง ภูมิลำเนา บางครั้งมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกัน เอาง่ายๆ ถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม รู้จักการให้สลาม กันกี่คนกัน

แต่เชื่อว่าประเทศไทย จะเปลี่ยนไป หลังจากพี่ตูนไปถึงเส้นชัยว่ะครับ


เครดิต Drama-addict
เครดิต http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=36.0;wap2
เดรดิตภาพ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1688522567866170&set=a.124388270946282.33597.100001253290852&type=3&theater

อ่านต่อ