Briefing on the output of Uzbekistan 2018

        MR.JAMSHID  SAFAROV รองกงสุลสถานสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จัดสนทนาในหัวข้อ “Briefing on the output of Uzbekistan 2018”โดยมีหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังและสนทนา ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย


อ่านต่อ