ซาอุดีอาระเบียเตรียมยกเลิก ห้ามนําเข้าสัตว์ปีกจากไทย

        ซาอุฯ มั่นใจ เตรียมประกาศยกเลิกแบนไก่ไทย นานกว่า 10 ปี

        

        วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวปิดการประชุมร่วมกับ Dr. Faisal Binmohaitheef และ Dr. Marwan Alotni จากสํานักงานอาหารและยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority: SFDA)ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณายกเลิก มาตรการห้ามนําเข้าสัตว์ปีกเป็นการชั่วคราวจากไทย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ ซึ่งจากการมาเยือนครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าตรวจกระบวนการผลิตที่ฟาร์มสัตว์ปีก จำนวน 1 ฟาร์ม โรงผลิตอาหารสัตว์ปีก จำนวน 1 โรงงาน โรงเชือดสัตว์ปีก จำนวน 6 โรงงาน และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก 9 โรงงาน


        เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าผู้ตรวจประเมินฯ แสดงความมั่นใจในระบบการควบคุม และประสิทธิภาพการทำงานของสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ซึ่งทำให้มั่นใจในการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารในการผลิตสินค้าทั้งในประเทศไทยและเพื่อการส่งออก


        ทั้งนี้ คาดการณ์การส่งออกจะสามารถเพิ่มมูลค่าถึง 20 เปอร์เซนต์ เพื่อตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภคซาอุดิอาระเบีย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 2 หมื่นล้านบาท


        วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ  Dr. Faisal Binmohaitheef จากสํานักงานอาหารและยา ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority: SFDA)พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้ำของไทย เพื่อประกอบการพิจารณายกเลิก มาตรการห้ามนําเข้าสัตว์ปีกเป็นการชั่วคราวจากไทย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.
อ่านต่อ