Ais มอบนาฬิกาละหมาดให้มัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม จึงได้จัดทำนาฬิกาละหมาด เพื่อนำไปมอบให้กับมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

โดยมี คุณวิกฤธิ์  บุญเอิบ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมภาคใต้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  และคณะเดินทางมอบนาฬิกาบอกเวลาละหมาด จำนวน 50 เรือน ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า

โดยมี พลตรี สมพล  ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ และมอบต่อให้กับผู้แทนหน่วยในพื้นที่เพื่อนำไปมอบให้กับมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ต่อไป

ณ ห้องโถง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอ่านต่อ