สานใจไทย สู่ใจใต้ ครั้งที่ 35

 เมื่อวานนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครง สานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ทำการปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้

ครั้งที่  ๓๕  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

โครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้ ’’ เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการกว่า ๑๔ ปี เยาชนผู้ผ่านโครง “ สานใจไทย สู่ใจใต้ ’’ เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้นำความรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมของโครงการฯ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บังเกิดความสงบ

อ่านต่อ