ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

                        พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 , นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง นำโดย พล.ต.กฤษณ์ สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งในการลงพื้นที่ของสื่อมวลชนส่วนกลางในครั้งนี้มี พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ที่ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ.2562 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนส่วนกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาของหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้


อ่านต่อ