ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด จังหวัดปัตตานี (Camp 35)

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง

ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด จังหวัดปัตตานี (Camp 35)

                        เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี , หัวหน้าส่วนราชการ , ตัวแทน (บาบอ) จากสถาบันปอเนาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง นำโดย พล.ต.กฤษณ์ สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมเยี่ยมชม ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และร่วมพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับเยาวชนที่เข้ารับการบำบัด

 อ่านต่อ