ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ชป.จรยุทธ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง

เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

ชป.จรยุทธ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

                        เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 นายอำเภอหนองจิก , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง นำโดย พล.ต.กฤษณ์ สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้นำคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) และเดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อดูการปฏิบัติของ ชป.กร. และการตั้งด่านในหมู่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 อ่านต่อ