ฮัจยี ดร.มนัส นานา กับสู่ทางสายใหม่ ... ทอรักทักใจ

          แม้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะขององค์กรจากสมาคมเป็นมูลนิธิ  แต่การดำเนินงานภายใต้แกนนำคนสำคัญ ฮัจยี ดร.มนัส  นานา  ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ 

           โดยที่ผ่านมาองค์กรแห่งนี้ได้ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับหลักการของศาสนา  เพื่อเสริมสร้างความรู้และหลักการที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจ  เผยแผ่บทบัญญัติและแนวทางการดำเนินชีวิตในระบบอิสลามอย่างถูกต้อง ประการสำคัญคือ เป็นศูนย์กลางจากการนำเงินบริจาคช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส

            ปัจจุบันทางมูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับศูนย์เรียนรู้อิสลามของสถานทูตซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะสอนมุสลิมใหม่และมุสลิมเก่าที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 17 ศูนย์ ทั่วประเทศทั้งภาคเหนือที่เชียงใหม่  เชียงราย  ภาคใต้ที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภาคอีสานที่อุดรธานี  ขอนแก่น รวมทั้งในกรุงเทพฯซึ่งมีอยู่หลายศูนย์

            “ เมื่อสองปีก่อนมูลนิธิฯเคยจัดงานของตนเอง  แต่เมื่อปีที่แล้วมีความคิดว่า เราน่าจะเชิญองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านมุอัลลัฟประมาณ 20 องค์กรมารวมพลังกัน  ต่อมาได้จัดประชุมและทำงานร่วมกัน รวมทั้งจัดงานระดมทุนโดยได้เงินสนับสนุนประมาณ 4.7แสนบาท ต่อมาผมได้นำเงินจากกองทุนซะกาตนานาเข้ามาสมทบจนครบ 1 ล้านบาท  เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรฯและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ”

            “ต่อมาก็มีการคุยกันว่าจะรวมองค์กรเครือข่ายเป็นมูลนิธิ  ผมจึงเสนอว่าให้นำมูลนิธิของผมเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิสู่ทางสายใหม่  ทอรักถักใจ”  โดยจะได้ดูแลทั้งมุสลิมใหม่และเก่า  เปลี่ยนกรรมการใหม่เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งจะมีหลายองค์กรมาร่วมมือกันทำให้มีพลัง โดยปัจจุบันมี20 กว่าองค์กร สมาชิกไม่ต่ำกว่า 2,000 คน”

           “ ตอนนี้ถือว่าเป็นองค์กรระดับประเทศ  อยากจะให้คนที่สนใจศาสนาอิสลามหรือมุสลิมใหม่  รวมทั้ง มุสลิมเดิมเข้ามาร่วมกับเรา เราจะช่วยในเรื่องวิชาการ  ช่วยเหลือปัญหาด้านความเดือดร้อนต่างๆ จากกองทุนซะกาต ตอนนี้เรามีเครือข่ายมุสลิมไทย  เครือข่ายนี้จะช่วยแก้ปัญหาของสมาชิก ”

          “ขณะเดียวกันยังได้เปิดร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อ “สู่ทางสายใหม่”  ย่านหนองจอก  คู้ขวาเลียบวารี 61 ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางที่มารวมตัวกันเพื่อการเรียน การสอน และแก้ไขปัญหาโดยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์”   

อ่านต่อ