ศปป.5 กอ.รมน. นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง พบท่าน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (มทภ.4 / ผอ.กอ.รมน. ภาค 4)

    คณะสื่อมวลชนส่วนกลางร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป และคำถาม โดยมีท่าน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (มทภ.4 / ผอ.กอ.รมน. ภาค 4) เป็นผู้บรรยายสรุปพร้อมตอบคำถาม และมีคณะนายทหารให้การต้อนรั
อ่านต่อ