วิกฤติแคชเมียร์

“วิกฤติแคชเมียร์”

   

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดเสวนาสถาณการณ์โลกปัจจุบันวิกฤติแคชเมียร์ ณ ห้องประชุมใหญ่มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่าน  โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาจำนวนมากอ่านต่อ