ก่อน-หลังเหตุการณ์ที่อาเลปโป ซีเรีย

27 รูปภาพที่สื่อถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองอาเลปโป ซีเรียตลอดหลายปีที่ผ่านมาจถึงวันนี้ก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะสงบ

เมืองอาเลปโปถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซีเรีย นับว่าเป็นมรดกโลกเลยก็ว่าได้ 

ลองมาดูเมืองอาเลปโปก่อนและหลังสงคราม จากการรายงานของ TribunTravel.com ใน Boredpanda.com
ที่มา medan.tribunnews.com

แปลและเรียบเรียงโดย Nasreen/Beritamuslim

อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที