อัศจรรย์เสียงอาซาน ปกคลุมโลกตลอด 24 ชม.

“และเป็นประกาศจากอัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ แด่ประชาชนทั้งหลาย......." ซูเราะฮฺ เตาบะฮฺ อายัตที่ 3 

การอาซานเป็นการประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าถึงเวลาที่จะทำการละหมาด มุอัสซินจะอาซานวันละ 5 ครั้ง ด้วยการกล่าว

اَللهُ اكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ
اَثْهَدُاَنْ لآاِلَهَ اِلَّااللهُ
اَثْهَدُاَنَّ مُهَمَّدًارَسُوْلُ اللهِ
حَيَّ عَلَ الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَ اْلفَلَاةِ
اَللهُ اكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ
لَآاِلَهَ اِلَّااللهُ

ด้วยเพราะโลกของเรากลม และดวงอาทิตย์ส่องแสงในแต่ละมุมโลกต่างกันจึงทำให้กลางวันและกลางคืนของเราต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้เสียงอะซานปกคลุมโลกตลอด 24 ชม. ด้วยสิ่งนี้จึงทำให้

    - นามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้รับการกล่าวถึงทั่วอณูพื้นที่บนโลกนี้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม.จนกระทั่งวันกิยามะฮฺ (โดยเฉพาะวันอะรอฟะฮฺ วันอีดทั้งสองและวันตัชรีก)


    - นบีมุฮำหมัด (ซ.ล.)เป็นบุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงและสรรเสริญอย่างต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลกตลอด 24 ชม.เช่นกัน และไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถทำได้แม้เพียงแค่วันเดียว ถึงแม้จะใช้อำนาจหรือทุ่มงบประมาณมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม อาจมีมิจฉาชีพบางคนที่พยายามดูถูกหรือใส่ร้ายท่านนบี แต่เสียงดูถูกเหล่านี้ จะเทียบไม่ได้เลยกับการสรรเสริญท่านจากทุกสรรพสิ่ง ทั้งที่อยู่บนบก ในทะเลหรือฟากฟ้า และจะคงอยู่เช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ

    - อัลลอฮฺ (ซ.บ.) คือพระเจ้าองค์เดียวที่ควรแก่การเคารพภักดี และแด่พระองค์เท่านั้นที่มนุษย์ทั่วโลกยอมก้มสุญูดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม.ตราบจนวันกิยามะฮฺ

    -มักกะฮฺคือศูนย์กลางของโลก และกะอฺบะฮฺคือศูนย์รวมที่มุสลิมทุกคนทั่วโลกต้องผินหน้าหาสู่ตลอด 24ชม.เช่นเดียวกัน กะอฺบะฮฺคือสถานที่แห่งเดียวในโลกนี้ที่มีผู้คนเวียนเฏาะวาฟอย่างไม่ขาดสายเป็นเวลาพันๆปีมาแล้ว และจะเป็นเช่นนี้ตลอดจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ

    -การละหมาด เป็นหลักศาสนบัญญัติที่อาจปฏิบัติในสถานที่แคบๆ หรือตามมัสยิดเล็กๆ แต่หากมองในภาพกว้าง การละหมาดคือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นระหว่างความนอบน้อมของบ่าวบนโลกนี้้กับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผู้บริหารสากลจักรวาล

    - เสียงอะซานจะก้องกังวาลตลอดไป เป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ที่ปกคลุมโลกใบนี้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้กลับกลอกจะชิงชังก็ตาม


เรียบเรียงโดย imron berita muslim, Muhammadazharee yahihama 
รูปโดย http://studentblog.antwerpmanagementschool.be/
อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที