Siyab Bazaar ตลาดการค้า 2,OOO ปี ที่อุซเบกิสถาน

          ภาพจินตนาการร่องรอยของกองคาราวานการค้าโบราณและนักเดินทางที่เหยียบย่ำลงบนพื้นทรายมากว่า2,000ปีใน Samarkand ตามคำบอกเล่าและกล่าวขานเกิดทันที  หลังจากที่ได้ย่างก้าวเท้าเข้ามาสู่ Siyab Bazaar ตลาดเก่าแก่ที่ถูกใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่ครั้งอดีต


        ภาพที่เห็นในปัจจุบันพอที่จะคาดคะเนได้ว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้  คงคับคั่งไปด้วยพ่อค้าวาณิชและสินค้าหลากหลายแค่ไหน  เพราะSamarkand และ Siyab Bazaar เป็นจุดการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านเอเชียกลางเพื่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างตะวันออกสู่ตะวันตก และเป็นเส้นทางหลักที่จะผ่านไปสู่เมืองต่างๆ


          ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดใน เมืองมรดกโลก แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างมัสยิดBibi Khanum กับ Shahi Zindeh Ensemble และใกล้กับ Reghistan Square ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นแหล่งการค้าที่รวบรวมสินค้าพื้นเมือง อาหารการกิน ผัก ผลไม้สดและแห้ง รวมทั้งสินค้าสมัยใหม่ โดยผู้ค้ายังคงสวมใส่เสื้อผ้าประจำถิ่นซึ่งสร้างเสน่ห์ดึงดูดความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
          Siyab Bazaar นอกจากจะเป็นตลาดเก่าแก่แล้ว  ที่นี่ยังเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมธรรมของชาวอุซเบกและอารยธรรมการค้าบนเส้นทางสายไหมในอดีตกาลอย่างแท้จริง


อ่านต่อ