มาดูกัน! ชื่ออิสลามแบบไหนโดนใจญิน

มีรายการหนึ่ง ซึ่งเป็นรายการทีวี ถามอุสตาซเถิด(Tanyalah Ustaz) ทางช่อง TV9 ของประเทศมาเลเซีย ได้พูดถึงการตั้งชื่อมุสลิมที่เป็นที่นิยมของคนสมัยนี้นั้นเป็นชื่อของลูกๆ ญินหรือเป็นที่ชื่นชอบของญิน บรรยายโดยอุสตาซ Sharhan Shafie ผู้ที่ชอบศาสตร์การรักษาตามแบบฉบับอิสลาม

แม้ว่าชื่อเหล่านี้ ฟังแล้วดูดีหรือมีความหมายดี หากตามประสบการณ์มากมายของอุสตาซในการรักษาผู้ป่วยที่โดนไสยศาสตร์และพวกวิญญาณนั้น  ชื่อนี้สามารถนำความเจ็บป่วยที่ลึกลับให้กับคนที่ใช้ชื่อนี้ได้.

    ดังนั้น ทางอุสตาซ Sharhan Shafie จึงพยายามให้ผู้ที่ติดตามชมเขา หลีกเลี่ยง การใช้ชื่อดังต่อไปนี้ให้กับลูกหลาน

Balqis

Qistina/Kistina

Najwa

Zaquan/Zakuan

Batrisya

Erisya

คำเตือนจาก Ustaz Sharhan Shafie สำหรับผู้ใช้ชื่อเหมือนข้างต้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเวลาเรียกหรือชื่อเล่นก็เพียงพอ ตัวอย่างเช่น  ชื่อ NUR NAJWA หากก่อนหน้านี้ มักจะเรียกชื่อ Najwa, หลีกเลี่ยงด้วยการเปลี่ยนเป็น Nur อย่างเดียว

แน่นอนทุกโรคไม่ว่าจะเจ็บป่วยแบบทั่วไปหรือแบบลึกลับ ทุกอย่างล้วนมาจากอัลลอฮฺ ไม่ใช่มาจากชื่อของแต่บุคคล ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺเป็นผู้กำหนด แต่สิ่งที่อุสตาซ Sharhan นำเสนอมาคือ หลายเคสที่เข้ามาทำการรักษากับเขานั้นผู้ป่วยมักจะมีชื่อที่เหมือนกับลูกของญินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

และนั่นคือเหตุผลที่ Ustaz Sharhan แนะนำให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อคนที่เหมือนกับชื่อที่ใช้กับพวกญิน อย่างไรก็ตาม ชื่อดังกล่าวนั้นมันไม่ผิดหรือบาป หากเราต้องการนำมาใช้ เพียงแต่สิ่งที่อุสตาซแนะนำมานั้นเป็นการหลีกเลี่ยงในหนทางที่ดี

Wallahu a’lam…


ที่มา : yangunik.com

แปลและเรียบเรียงโดย : Nasreen/Berita Muslimอ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที