เกี่ยวกับเรา

BERITA MUSLIM MAGAZINE

นิตยสาร Berita Muslim Magazine สาระดีดี เพื่อตอบโจทย์วิถีมุสลิมเมือง


Berita Muslim พื้นที่ดีๆ ของมุสลิมคิดบวก ทางเลือกใหม่ที่ให้คุณมากกว่าข่าว และความบันเทิง สู่เจตนารมณ์การเป็นสื่อที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยมุสลิม Berita Muslim adalah pilihan terbaik bagi orang muslim yang inginkan sesuatu yang bukan sekadar berita dan hiburan. Dengan bertujuan menjadi arus media yang berusaha untuk meningkatkan kualiti Muslim Thai.