“สูไฮดี ซะตา" เด็กใต้ที่ต้องการสะท้อนถึงความไม่สงบของภาคใต้ผ่านกาบมะพร้าว

ผลงานศิลปะในรูปแบบของการจัดวาง ด้วยวิธีการตัด ติดประกอบกาบมะพร้าว เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นผลงานของศิลปินในวัย 23  ปี “สูไฮดี ซะตา”


    “สูไฮดี ซะตา” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ผ่านมา เขามีเกียรติประวัติกับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ความคิดสร้างสรรค์ “พลังแห่งการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7” รางวัลที่ 2 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “พลังแห่งการสร้างสรรค์ครั้งที่ 5 ”ฯลฯ


    ขณะเดียวกัน ก็ได้เข้าร่วมแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 32 และ 33 นิทรรศการ Landscape Patani ประติมากรรมสร้างสรรค์, ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9 


    ศิลปินวัย 23 ตอกย้ำว่า ผลงานที่สร้างขึ้นสะท้อนถึงพลังอำนาจของวัตถุ ด้วยรูปทรงที่น่าเกรงขามประกอบด้วยประติมากรรมรูปปั้น ที่ทำขึ้นด้วยกาบมะพร้าวในขนาดแตกต่างกัน โดยผลงานทั้งหมดสะท้อนพลังทางศิลปะที่ล้อเลียนไปกับพลังอำนาจของอาวุธที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุนแรง
อ่านต่อ