ความผูกพันและการรอคอยของหญิงหม้าย

ศิลปินอิสระที่สร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคการเย็บปัก “ซัลวาณี หะยีสะแม” ได้สะท้อนแนวคิด งานของเธอให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกของผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อผลกระทบความรุนแรง


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้หญิงที่ต้องขาดสามี สร้างความเจ็บปวด โศกเศร้า ให้กับผู้หญิงที่ต้องดูแลรับภาระเพียงลำพัง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคการเย็บปักของ “ซัลวาณี หะยีสะแม” เป็นเทคนิคสื่อผสมที่มีลีลาและสีสันหลากหลาย ดึงดูดและเชิญชวนสายตาให้สาดส่องมาที่ผลงาน “ความผูกพันและการรอคอยของหญิงหม้าย” ของเธอ


อ่านต่อ