สัญลักษณ์บันทึกความทรงจำ

    คำยืนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า “ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบศิลปะและมีความรักต่องานศิลปะ” ของศิลปินอิสระวัย 26จากปัตตานี  เปรียบเสมือนจุดยืนของชีวิต  ที่ทำให้เธอมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง     กอปรกับในชีวิตจริงที่เธอต้องสูญเสียบิดา  จึงเป็นแรงบันดาลใจถ่ายทอดผลงานที่สะท้อนถึงความผูกพันและความคิดถึง

    “สัญลักษณ์บันทึกความทรงจำ” เป็นงานศิลปะแนวเทคนิคการพิมพ์อัดหมึก(collograph)และหมึกจีนในส่วนของพื้นหลังเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่เลือนรางและความคิดถึงบิดาที่ล่วงลับมากยิ่งขึ้น   โดยใช้รูปทรงเสื้อของบิดา มารดา พี่น้อง ที่บิดาเคยซื้อมา ณ เวลานั้นมาสร้างสรรค์ผลงาน

    “ดิฉันมีความรู้สึกว่าศิลปะทำให้จรรโลงจิตใจและได้เรียนรู้ถึงชีวิต  ในหนึ่งวันต้องมีเวลาให้กับงานศิลปะไม่มากก็น้อย  เพราะเวลาที่ฉันได้ทำหรือได้สร้างสรรค์ผลงานในสิ่งที่รักแล้วรู้สึกมีความสุข”


อ่านต่อ