ความงามในความมืดที่ปัตตานี

            เพียงแค่คำว่า “จน” เกือบทำให้เขาพลาดโอกาสของคำว่า “ศิลปิน”  เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินวัยกลางคนที่ดั้นด้นต่อสู้กับอุปสรรคที่ขวากหนาม ด้วยความพยายามรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อส่งตัวเองเรียนและแสวงหาโอกาส กระทั่งได้รับความสำเร็จ ด้วยใบปริญญา 2 ใบคือ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท 


            เจะอับดุลเลาะ เติบโตท่ามกลางครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้าง “ยากจน” แต่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพราะทั้งครอบครัวประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ทุกอาชีพจะมีงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

            สิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างงานศิลปะ และนำเสนอเรื่องราวต่างๆในผลงานที่ตัวเองได้ละเลงลงไป โดยมีผลงานชิ้นแรกชื่อว่า “แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ” ผลงานชิ้นต่อมาคือ “รูปลักษณ์จากท้องถิ่นปัตตานี” และ “ความงามในความมืดที่ปัตตานี” ส่วนผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากๆ คือ “ภาพใบหน้าของหญิงสาวมุสลิมที่หันเข้าหากัน” 

            ภาพนี้สื่อถึงความเป็น และความตาย ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้า ส่วนช่องว่างระหว่างกลาง ปรากฏเป็นรูปทรงของเสากุโบ สำหรับใช้ปักหลุมฝังศพ แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เนื่องจากนบีมูฮำหมัด(ซ.ล.)ได้สอนให้ระลึกถึงความตายทุกวันทุกเวลา วันละกว่า 70 ครั้ง เพื่อเตือนสติ เพื่อยับยั้งการกระทำผิดบาปทั้งหลาย  ขณะเทคนิคที่เขาเลือกใช้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกระดาษรีไซเคิล เขาทดลองนำมาปั่น ผสมกับกาว แล้วทำออกมาเป็นแผ่นๆ 


            หลังจากที่ได้สร้างงานสร้างภาพงมาหลายชิ้น ได้รับโอกาสมานับไม่ถ้วน เขาก็มีสิ่งๆหนึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างหอศิลป์และมูลนิธิในนาม Contemporary Art In Pattani Foundation นอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะทั้งประเภทถาวรและหมุนเวียน ยังจะเป็นพื้นที่สนับสนุนให้เยาวชนสร้างงานศิลปะ สิ่งนี้ถือเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะให้โอกาสผู้อื่น ในฐานะผู้ที่เคยได้รับโอกาสมาก่อน 

ศิลปะนี้แหละ! ที่จะสามารถนำพาทุกคนไปสู่ความสุขพร้อมกับความสำเร็จได้

เรียบเรียงโดย Beritamuslimmag.com

       

อ่านต่อ**นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

บทความดังกล่าวนี้ เป็นผลงานแปล และเรียบเรียง โดย Beritamuslimmag.com ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เผยแพร่บทความซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อบทความ และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.beritamuslimmag.com ไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ และเรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำการอันใดที่ผิดไปจากต้นฉบับ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ Beritamuslimmag สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที